Fotograf: Flensburger Schiffbau-Gesellschaft

Kategori: Fartygsutrustning | Miljö | RoRo

MacGregor-utrustning till LNG-driven roro

Det tyskbyggda roro-fartyget för australisk redare blir enligt MacGregor det största i sitt slag med LNG-drivet maskineri. 

MacGregor levererar lasthanteringsutrustning till ett LNG-drivet roro-fartyg under byggnad vid Flensburger Schiffbau-Gesellschaft för australiska SeaRoad. En option ingår för leverans till ytterligare ett fartyg.

SeaRoad ska operera fartyget i linjetrafik mellan Melbourne och Devonport på Tasmanien. Lastkapaciteten blir 1.960 filmeter och fartygen drygt 20 knop.

Mobila tankar

Det 181 meter långa nybygget levereras 2016 och uppges bli det största roro-fartyget med LNG-drivet maskineri. Flensburger Schiffbau-Gesellschaft uppger att den flytande naturgasen tas ombord och lagras i mobila tankcontainrar. Hantering sker under normal lastning och lossning. Tankarna surras och betraktas som fasta bränsletankar tack vare ett speciellt låsningssystem som har utvecklats av varvet.