Fotograf: Svensk Sjöfart

Kategori: Folk/företag | Skeppsbyggnad

”Lika många i order som 2008”

Ett 50-tal fartyg ligger i beställning hos rederier med anknytning till Sverige. Så många fartyg har inte funnits där sedan innan finanskrisen.

– Senast vi hade så här många fartyg i order var precis innan Lehman Brothers-smällen hösten 2008. Nu börjar vi komma upp till samma nivåer igen, säger Per A. Sjöberger, direktör för näringsvillkor vid föreningen Svensk Sjöfart.

Sjöfartstidningen har sammanställt en lista över beställda fartyg med koppling till Sverige. Framför allt är det tankfartyg som dominerar. Men även många andra typer av fartyg är beställda (se hela listan här).

Konjunkturskifte

Per A. Sjöberger tror att detta kan vara ett tecken på ett konjunkturskifte.

– Den förra högkonjunkturen var väldigt långvarig och började redan 2001. Nu har lågkonjunkturen sträckt ut på tiden, men det är nog så att vi är på väg in i ett konjunkturskifte eftersom tank redan har gått så bra, säger han.

Avancerade fartyg

Flera av nybeställningarna är på tekniskt avancerade fartyg. Nära en tredjedel av de större fartygen kommer utrustas med LNG-drift och två beställda fartyg kommer drivas av metanol.

– Det är mycket ny teknik. Det bådar gott och det är bara att hoppas att någon vågar ta det första steget och sätta en båt under svensk flagg, för då kommer de andra också, säger Per A. Sjöberger.

Eventuell expansion

En del av nybyggena kommer ersätta äldre fartyg, men Per A. Sjöberger säger att det även kan komma att handla om en expansion.

– En del kan vara ersättningsfartyg, men i vilken utsträckning vet man inte riktigt säkert ännu.

En komplett förteckning över fartyg i beställning med koppling till Sverige hittar du här.