Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Container | Hamn/Logistik

Kajbygge klart i Göteborg

Nybyggnationen av 900 meter kaj i Göteborgs Hamns containerterminal är nu färdig. Förutom att kajen förstärkts har den också förberetts för landel.

Arbetet med att bygga om den södra kajen vid Skandiahamnen i Göteborgs hamn har pågått i cirka tre år och har för Göteborgs Hamns del kostat 450 miljoner kronor.

– Nu har vi en stark och hållbar kaj på plats i containerterminalen. Kajen kommer att hålla upp emot hundra år, säger Mats Ransgård, projektledare vid Göteborgs Hamn AB i en kommentar.

Gamla kajen revs

Under nybyggnationen revs kajen tills bara den grundläggande pålningen återstod. Därefter byggdes en ny kaj upp med en 30-40 centimeter tjock betongplatta. Kajen har förstärkts så att även denna del av hamnen kan klara av super post panamax-kranar.

Kajen är även förberedd för landel, vilket innebär att fartyg som ligger vid kaj kan stänga av hjälpmotorerna för att istället drivas av el från land. Totalt kan elva elanslutningar komma att uppföras på kajen.

Nybyggnationen var ursprungligen beräknad att vara klar hösten 2015, vilket innebär att projektet blivit klart tre månader före tidsplanen.

Partneringprojekt

Projektet har genomförts av Göteborgs Hamn AB och har varit ett så kallat partneringprojekt (där inblandade parter i förväg kommer överens om risker och vinstpåslag, och där parterna delar på såväl vinst som förlust) med Skanska Grundläggning AB, Skanska Väg och Anläggning AB och Sweco.

När det gäller avtalet mellan Göteborgs Hamn AB och Skanska Grundläggning AB så innehöll det en rörlig del, vilket innebär att när projektet nu blir klart tre månader före tidplan så får parterna dela på 8 miljoner kronor. 

Många aktörer

I projektet har även Wickensbergs Byggadministration AB, COWI och containerterminalens operatör APM Terminals Göteborg varit involverade.

– Det har varit ett stort projekt med många inblandade. Tack vare att vi jobbat med arbetsformen partnering har vi kunnat hantera utmaningar på ett bra sätt, vilket lett till att vi blivit klara tre månader före tidplan, säger Mats Ransgård.