Farledsfördjupning och kajförstärkning ska framtidssäkra Skandiahamnen.

Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Skandiaporten får klartecken från EU

Mastodontprojektet Skandiaporten i Göteborgs hamn kan ta ny fart efter att EU-kommissionen beslutat att godkänna att projektet följer reglerna för statsstöd.

Projektet Skandiaporten syftar till att stärka Skandiahamnens konkurrensläge genom att öka djupgåendet i farleden in till Göteborg och förstärka den södra kajen i Skandiahamnen. Allt för att Göteborgs hamn ska kunna ta emot de största containerfartygen även i framtiden. Projektet som planeras och genomförs i samarbete mellan Trafikverket, Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB har försenats. Enligt den ursprungliga planen skulle projektet vara klart år 2026, men det har dragit ut på tiden på grund av långa handläggningstider. Ansökan om godkännande av statsstöd till projektet har legat för behandling under längre tid, och nu har alltså EU-kommissionen godkänt att projektet stöds av svenska staten och Göteborgs hamn. Den totala budgeten för projektet är 4,3 miljarder kronor.

Kan trycka på startknappen

Beskedet från EU gör Göteborgs hamn kan trycka på startknappen för nästa etapp i projektet som handlar om kajförstärkning vid Skandiahamnen.

Jan Andersson som är projektledare för Skandiaporten på Göteborgs hamn är glad över beslutet från EU.

– Det var ett positivt besked som vi har väntat på under en ganska lång tid, Nu kan vi påbörja kajförstärkningen, och har vi tagit de steg som behövs för att få i gång entreprenaden, säger Jan Andersson till Sjöfartstidningen.

Göteborgs Hamn AB ansvarar för fördjupning av hamnbassängen och förstärkning av södra kajen i Skandiahamnen. Den andra delen av projektet, som består av fördjupning av farleden och uppgradering av säkerhetsanordningar, sköts av Sjöfartsverket.

– För Sjöfartsverkets räkning innebär det här beskedet från EU att vi har möjlighet att arbeta vidare tillsammans med Göteborgs hamn. Hamnen har en något längre byggtid, så för att nå ett gemensamt färdigställande behöver de börja bygga lite innan oss, säger Jenny Röström, projektledare för Skandiaporten på Sjöfartsverket.

Klart i slutet av 2027

I Sjöfartsverkets del i projektet ingår att genomföra en omfattande muddring som ska öka djupet i både farled och hamn från dagens 13,5 meter till 16,5 eller 17,5 meter. Totalt kommer cirka 11 miljoner kubikmeter att muddras vilket motsvarar ungefär 20 Globenarenor. Vid arbetena kommer säkerhetsmarginalerna i farled och hamn att utökas.

– Vi planerar att gå ut med upphandling av entreprenör för muddring under hösten 2024. Det gemensamma målet för färdigställandet av Skandiaporten är nu slutet av 2027 eller början av 2028, säger Jenny Röström.