Isvintern ställer till problem för sjöfarten

Isläget utanför St Petersburg är svårt och befintliga isbrytare klarar inte av att assistera alla fartyg. På morgonen den 17 februari väntade 33 ostgående och 25 västgående fartyg på assistans. 

I St Petersburgs hamn väntade tio avgående fartyg på isbrytarassistans och på redden låg 27 fartyg i väntan på kajplats. Under den 15 och 16 februari assisterade isbrytarna sammanlagt 60 fartyg. Ett av dessa var det Panamaflaggade bilfartyget City of St. Petersburg, som för första gången kunde anlöpa den hamn hon var namnad efter på kvällen den 16 februari med 1 500 Nissan-bilar ombord.

 

Det ryska statliga hamnbolaget Rosmorport och det statsägda rederiet Atomflot vill flytta atomisbrytaren Vaygach till Finska viken. Isbrytaren är för närvarande stationerad i Murmansk, men skulle behövas utanför St Petersburg. Enligt Seanews.ru krävs det godkännande från övriga Östersjöländer för att det atomdrivna fartyget ska få passera genom de danska sunden. 

Sjöfartsverket i Sverige skriver på sin hemsida att istillväxten varit snabb vecka sju och allt fler fartyg behöver assistans av isbrytare.

 

– Sverige och Finland har ett nära samarbete för att utnyttja resurserna optimalt. För närvarande är sex svenska och sex finska isbrytare i tjänst i området. Det är de svenska Atle, Frej, Ymer, Tor Viking, Balder Viking och Vidar Viking samt de finska Sisu, Otso, Kontio, Nordica, Fennica och Botnica, skriver Sjöfartsverket och fortsätter:

– Sverige och Finland utnyttjar nu en gemensam basränna för syd-nordlig trafik. Den går ungefär mitt i Bottenviken och närmare den finska kusten i Bottenhavet.

Hittills denna vinter (fram till 17/2) har Sjöfartsverkets isbrytare assisterat 1 131 fartyg och genomfört 48 bogseringar.

– Totalt har vi assisterat 36 237 nautiska mil vilket är drygt ett och ett halvt varv runt jorden och vi har ännu inte nått kulmen på vintern.