Isvintern ställer till problem för sjöfarten

Sydliga vindar, upp till kuling, har under de senaste dagarna ställt till stora problem för sjöfarten i Norra Kvarken, under torsdagsmorgonen låg ett 40-tal handelsfartyg i området i väntan på isbrytarassistans. Eftersom vinden har mojnat till 10–12 meter i sekunden och det råder västliga vindar försöker Sjöfartsverket nu hjälpa så många fartyg som möjligt.– Just nu jobbar isbrytarna för fullt med att assistera fartygen och få bort så många som möjligt från området. Många av isbrytarna tar två fartyg åt gången, säger Maria Ottosson, vid informationsledningen på Sjöfartsverket, till Sjöfartstidningen.Det senaste dygnet har den genomsnittliga väntetiden för isbrytarassistans legat på elva timmar.Sjöfartsverket stoppar eller avråder inte längre fartyg från att segla igenom Norra Kvarken.– Men väderläget ändras hela tiden och vi vet inte hur det blir framöver.Hårda vindar innebär att det blir en hård ispress med vallar som byggs upp och i värsta fall kan skada handelsfartygen. Av säkerhetsskäl har fartygen därför istället fått vänta i positioner där de kan klara ispressen på bästa sätt.Isbrytarna i området är Frej, Ymer, Balder Viking, Vidar Viking och finska Kontio.