Fotograf: Trafikverket

Var den gångna isvintern strängare än normalt?

Ilmari Aro, sjökapten och direktör för enheten Vintersjöfart vid Trafikverket i Finland.

– För Finlands del var det en normal isvinter på Finska viken, men utanför St Petersburg, Ust-Luga och estniska kusten var den lika sträng som 2003. På grund av de västliga vindarna var förhållandena strängare än normalt på Bottenhavet utanför Raumo, Björneborg och Kaskö. Även på Bottenviken var förhållandena ovanligt svåra med starka västliga vindar i över sex veckors tid. 

Hur klarade isbrytarna situationen?

– Botnica visade sig vara alltför svag utanför Raumo och klarade endast av att assistera i den södra delen av Bottenhavet. Kunderna ropade på assistans från Urho-klassens isbrytare, men vi har bara två och i Sverige finns tre. Någon ny enhet av Urho-klass kommer knappast heller att byggas, även om nästa isbrytare troligen blir en renodlad isbrytare.

Vad lärde vi oss av isvintern?

– För det första att det krävs en noggrannare granskning av isklass och maskinstyrka. Assistans av dåliga isbåtar stjäl onödig tid från den övriga trafiken. Vidare bör industrikunder inventera sina lager i god tid och ha beredskap för en sträng vinter. Vi kan inte ge specialservice till någon viss industrikund för att trygga dess produktion. Vi lärde oss också att alla parter bör förbättra samarbetet. Reglerna säger att industrin och rederierna förbinder sig att sköta import och export med bra isgående fartyg med tillräcklig maskinstyrka och kompetent besättning. Om alla har som målsättning att förbättra sin verksamhet med 10 procent så blir det en stor helhetsförbättring.