Holmen chartrar in fler Birka-fartyg

Det åländska rederiet Birka Cargo Ab Ltd har avtalat om att tidsbefrakta ro-ro-fartygen Birka Transporter, Birka Exporter och Birka Shipper till den svenska papperstillverkaren Holmen Paper AB. Avtalet inleds från början av 2010 och löper initialt på fyra år. Utöver detta har parterna kommit överens om ett fortsatt samarbete till inledningsvis år 2016. Från tidigare har Birka Cargo ett femårigt befraktningsavtal för ro-ro-fartyget Baltic Excellent med Holmen Paper AB.