Sjöfartsverket föreslår höjning av bland annat farledsavgiften.

Kategori: Myndigheter

Hård kritik mot föreslagna avgiftshöjningar

Föreningen Svensk Sjöfart riktar i ett remissvar hård kritik mot Sjöfartsverkets föreslagna höjning av farleds- och lotsavgifterna, som man menar är orimlig i tider då coronapandemin drabbat sjöfarten mycket hårt.

– Att höja avgifterna för sjöfarten anser vi är helt oacceptabelt under rådande omständigheter. Stora delar av sjöfarten har tvingats till varsel, uppsägningar och upplagda fartyg på grund av coronapandemin. Samma utveckling har vi sett inom stora delar av industrin och besöksnäringen och dessa skulle indirekt drabbas av avgiftshöjningar, säger Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, på organisationens webbsida. Han fortsätter:

– Vi instämmer i att Sjöfartsverkets anslag är allt för låga i paritet till den för Sverige viktiga verksamhet man bedriver. Vi menar att Sjöfartsverket måste effektivisera och fokusera verksamheten mer samtidigt som regeringen måste höja anslagen kraftfullt. Höjningarna är kontraproduktiva och motverkar de nationella målen konkurrenskraft samtidigt som de begränsar konkurrensytan mellan väg och sjöfart.

Har sagt att avgifterna måste höjas

Sjöfartsverket har i tidigare uttalanden sagt att de statliga anslagen är för låga för att kunna bedriva verksamheten utan avgiftshöjningar. Myndigheten föreslår en höjning av farledsavgiften med 4 procent för miljöincitamentet. Föreslagen höjning motsvarar 13 gånger den maximalt tillåtna höjningen av farledsavgiften i övrigt som begränsas av konsumentprisindex till 0,3 procent, skriver Svensk Sjöfart. 

Under de senaste fyra åren har Sjöfartsverkets höjningar av farleds- och lotsavgifterna sammanlagt uppgått till mer än 300 miljoner kronor och det finns en utbredd kritik mot hur avgiftssystemet i sin helhet är utformat, vilket enligt Svensk Sjöfart missgynnar de rederier som satsat stort på miljö- och klimatförbättrande åtgärder.

”Styr inte mot de mest hållbara alternativen”

Ytterligare kritik riktar Svensk Sjöfart mot systemets miljödifferentiering, som inte har blivit utbetalad och inte heller styr mot de mest hållbara alternativen.

– Vi är såklart positiva till att Sjöfartsverket i förslaget vill förstärka miljöincitamenten, däremot är vi frågande till att de först allokerade medlen om 100 miljoner skrevs ner till 80 miljoner för att man sedan enbart betalar ut ca 60 miljoner, säger Rikard Engström.