Fotograf: Mikael Karlin

Kategori: Myndigheter

Kritik mot höjda lotsavgifter

Föreningen Svensk Sjöfart riktar skarp kritik mot Sjöfartsverkets förslag att höja lotsavgifterna.
Att Sjöfartsverket föreslår en höjning av lotsavgifterna med tio procent från och med den 1 januari 2023 är inget som föreningen Svensk Sjöfart har förståelse för. Sjöfartsverket har angett att orsaken till den föreslagna höjningen är coronapandemin, som medfört färre antal lotsningar och därmed lägre intäkter.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]t har förståelse för. Sjöfartsverket har angett att orsaken till den föreslagna höjningen är coronapandemin, som medfört färre antal lotsningar och därmed lägre intäkter.

Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson säger dock i ett pressmeddelande att det är mycket märkligt att verket år efter år höjer avgifterna på det här sättet.

– Speciellt då man för länge sedan borde ha nått full kostnadstäckning för lotsavgifterna. Dessutom har verket under föregående år erhållit medel för att hantera effekterna av pandemin och för kommande år dessutom erhållit medel av regeringen för att sänka farledsavgifterna. Att då istället höja lotsavgifterna kraftigt gör att den effekt av stärkt konkurrenskraft för sjöfarten och svensk industri som regeringen avsåg inte kommer att uppfyllas, säger han.

Anders Hermansson anser också att det är orimligt att avgiftsuttaget ökas för att hantera en tillfällig effekt, särskilt när stora delar av sjöfarten precis är på väg ut ur en så omfattande kris som pandemin inneburit. 

– Vi ser dessutom nu en stark återhämtning inom vissa segment som gör att antalet lotsningar kommer att öka. Sjöfartsverket förefaller inte tagit höjd för detta i sin analys. Vi förutsätter att Sjöfartsverket tänker om och arbetar om förslaget om höjda lotsavgifter, säger Anders Hermansson.

Höjda avgifter innebär att konkurrenskraften minskar i förhållande till andra trafikslag, samtidigt som regeringen har ett mål om överflyttning av gods från väg till sjöfart, skriver Svensk Sjöfart.

– VTI säger tydligt i sin konsekvensutredning att höjda avgifter för exempelvis den trafik som går i Vänern och Mälaren kommer att få en negativ påverkan på konkurrenskraften. Detta förslag går helt enkelt inte ihop med de politiska målen, säger Johan Källsson, vd för Erik Thun AB och ordförande i Svensk Sjöfarts farledsavsgiftsgrupp, i pressmeddelandet.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]