Fotograf: MRCC Mumbai

Kategori: Container | Haveri

Halva MOL Comfort har sjunkit

Den aktra delen av containerfartyget MOL Comfort har sjunkit på Indiska oceanen.

Idag, kort före middagstid Dubai-tid, sjönk det drivande akterskeppet av containerfartyget MOL Comfort. Omkring 1.700 containrar gick till botten med akterskeppet. En del av dem har blivit flytande. I tankarna finns uppskattningsvis 1.500 ton bunkerolja, men inga större oljeutsläpp har tills vidare rapporterats. Rederiet Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. har underrättat indiska myndigheter och har patrullbåtar i området för att övervaka situationen avseende oljeutsläpp och flytande containrar.

På grund av vädret lyckades man aldrig inleda bogseringen av akterskeppet. Den aktra delen av skrovet hade varit på drift sedan fartyget bröts itu på norra Indiska oceanen den 17 juni. Enligt Mitsui O.S.K. Lines var vädret fortfarande dåligt i går vid 18-tiden Dubai-tid och akterskeppet rullade kraftigt i sjögången. Lastrummen tog in vatten och allt fler containrar på däck gick överbord.

Förskeppet är däremot under bogser mot Persiska viken med största delen av sin last kvar ombord.