MOL adderar 53 malmfartyg till flottan

MOL (Mitsui O.S.K Lines) ska ta leverans av 53 malmfartyg fram till början av 2014 för att möta den stigande efterfrågan på malmtransporter som kommer av ökad stålproduktion i världen. Leveranserna inkluderar fyra 300.000 dwt-fartyg, två 250.000 dwt-fartyg, sju 230.000 dwt-fartyg, ett 200.000 dwt-fartyg, 27 170.000 dwt-fartyg, tio 110.000 dwt-fartyg och två 80.000 dwt-fartyg. Bolaget har redan tecknat långa och medellånga kontrakt för 40 procent av nybyggena, slutligen ska 60 procent av nybyggena segla under långa eller medellånga kontrakt. I slutet av mars 2014 kommer MOL:s flotta bestå av sammanlagt 160 fartyg (135 capesize-fartyg och 25 panamax-fartyg).