Fotograf: Oxelösunds Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Politik

Hallå där Douglas Heilborn!

Hallå där Douglas Heilborn, marknadschef på Oxelösunds Hamn, som medverkade på mötet i förra veckan när representanter från landets allmänna hamnar mötte infrastrukturminister Tomas Eneroth.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rminister Tomas Eneroth.

Ett syfte med mötet var att diskutera vad som krävs för att få fler transportörer att välja sjöfart. Vad kom ni fram till där?

– Vi kom fram till att det behövs rätt förutsättningar från politikens håll, men också att hamnarna och intressenterna gör sin hemläxa och drar sitt strå till stacken. 

Vad konkret krävs från politiskt håll?

– Vi efterlyser ett flertal punkter, bland annat vill vi slå samman Sjöfartsverket och Trafikverket för att få en enhetlig modell för anslagsfinanansierad myndighetsutövning av transporter. I dag är Sjöfartsverket affärsdrivande och Trafikverket anslagsfinansierat, det ger olika förutsättningar för trafikslagen. Det skulle vara fördelaktigt att ha de båda i samma myndighet. En annan synpunkt som framkom var avgiftsstrukturen och framför allt den förändrade avgiftsmodellen för farled och lots som infördes vid årsskiftet. Många på mötet menade att det är kontraproduktivt, det hjälper inte överflyttningen av gods från land till sjö. I Oxelösund har vi till exempel genom åren några kunder som har tagit lots-dispens för att slippa den tunga lots-avgiften den sista biten in till hamnen. Men dessa drabbas nu ändå eftersom de får betala stand by-avgiften, trots att de inte behöver lots. 

Hur mottogs dessa synpunkter av Eneroth?

– Det mottogs väl och det kändes som att detta kan vara starten på ett bra samarbete och att vi som bransch kommer närmare regeringen. Alla parter var överens om att samverkan från olika håll är positivt. 

Vad kan ni från hamnarnas sida göra för att öka trafiken?

– Det pratades mycket på mötet om digitalisering och hur ny teknologi kan användas mer i hamnarna. Vi pratade även om att hamnarna måste vara effektiva och jobba dygnet runt och året om för att möta kundernas krav. Hamnarna måste även ha kontroll på sina kostnader, vara lönsamma och framför allt ha ett stort intresse i att göra affärer. För finns det inga som vill göra affärer så kommer det inte att hända så mycket.  

Har ni utrymme för mer godstrafik i Oxelösunds hamn? 

– Det går absolut att utnyttja hamnen mer. Framför allt för att avlasta E4:an och kanalisera mer transporter in till Stockholms-regionen. Till exempel med bulk-material, men även med containers och roro. Men för att öka trafiken krävs ett effektivt och prisvärt erbjudande för kunderna. Det är kronor och ören det handlar om till sist. 

Något annat spännande som händer framöver?

– Vårt nästa steg från Ostkusthamnar i Samverkan är att bjuda in Tomas Eneroth för ett runda bords-samtal för att diskutera konkreta exempel på vad man kan göra för att öka trafiken i hamnarna. Det kommer att äga rum i mars.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]