Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Folk/företag

Hallå där, Christina Palmén!

Hallå där Christina Palmén från Svensk Sjöfart, som deltagit i IMO:s 103:e sjösäkerhetskommittémöte.
Vad är IMO:s sjösäkerhetskommitté för något?

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]å där Christina Palmén från Svensk Sjöfart, som deltagit i IMO:s 103:e sjösäkerhetskommittémöte.”} /–>

Vad är IMO:s sjösäkerhetskommitté för något?

– MSC (Maritime Safety Committee) är FN:s internationella sjöfartsorganisations (IMO:s) sjösäkerhetskommitté. MSC hanterar frågor som rör sjösäkerhet och sjöfartsskydd. MSC ansvarar bland annat för att uppdatera SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) och STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Det 103:e mötet med MSC hölls digitalt 5–14 maj.

Vad togs upp på mötet?

– En viktig fråga under mötet var givetvis covid-19 och att erkänna sjöfolk som key workers för att underlätta besättningsbyten och ge förtur till vaccin. MSC 103 antog resolutionen Recommended action to prioritize COVID-19 vaccination of seafarers.

– Andra frågor på agendan var bland annat cybersäkerhet, piratproblematiken, MASS (Maritime Autonomous Surface Ships) samt åtgärder för att förbättra säkerheten på fartyg avseende bunkerkvaliteten. MSC 103 antog även ändringar i olika IMO-instrument som beslutats vid tidigare säkerhetskommittémöten. Gällande cybersäkerhet kan nämnas att MSC godkände att branschens senaste version av The Guidelines on Cyber Security Onboard Ships ges ut som ett IMO MSC-cirkulär.

Var det något som stack ut/var extra intressant?

– Insatser för att minska problemen som covid-19 inneburit och innebär för sjöfolk. IMO:s generalsekreterare, Kitack Lim, underströk i sitt inledningstal sjöfolks viktiga roll och lyfte IMO:s tema för år 2021, Seafarers: at the core of shipping’s future.

– Sedan är det speciellt att mötet hölls digitalt. Vilket innebär utmaningar inte minst med tanke på det stora antalet deltagare samt simultantolkning på FN:s officiella språk. Detta var andra gången MSC hölls digitalt, vanligtvis hålls MSC-möten på IMO:s huvudkontor i London. Jag upplevde att det fungerade över förväntan och IMO:s sekretariat ska ha en eloge för det. Även Transportstyrelsens koordinering på distans både innan och under mötet fungerade bra.

– Sjösäkerhetskommittén fick dessutom en ny ordförande genom Mayte Medina (USA) som i början av mötet valdes med stort stöd från medlemsländer.

På vilket sätt deltar Svensk sjöfart i den här kommittén?

– Vi ingår i den svenska delegationen, som samordnas av Transportstyrelsen, och representerar därmed Sverige under mötet. Utöver löpande kontakt med Transportstyrelsen i olika frågor anordnar Transportstyrelsen nationella förmöten inför MSC där vi har möjlighet att lyfta fram synpunkter och inspel gällande de frågor som är viktiga för våra medlemmar. Inför möten lämnar vi även inspel till den internationella redareföreningen (ICS) som deltar i sjösäkerhetskommittén som en NGO (Non-Governmental Organization).

Är det några frågor som Svensk sjöfart särskilt driver/bevakar där?

– Vi driver sjösäkerhet och sjöfartsskyddsfrågor som är viktiga för våra medlemmar. Som exempel, utöver de frågar jag redan nämnt, är även brandskydd samt kommande revidering av STCW frågor vi bevakar särskilt i sjösäkerhetskommittén. Sedan beror det på vilka frågor som är på agendan för det aktuella mötet.

– Under MSC 103 bevakade min kollega Carl Carlsson frågor som behandlades i plenum. Jag deltog i arbetsgruppen om MASS (Maritime Autonomous Surface Ships). Arbetsgruppen leddes av Sverige genom Henrik Tunfors på Transportstyrelsen. Under MSC avslutades arbetet med regelinventeringen för MASS. För våra medlemmar är säkerhet och beslutsstöd i fokus kring arbetet med smarta fartyg och vi ser att människan kommer fortsätta att vara en central del i framtidens sjöfart.

Vad kommer kommittén att ta upp framöver?

– Nästa möte, MSC 104, är planerat att hållas i oktober. Kommittén fortsätter att behandla frågor som rör sjösäkerhet och sjöfartsskydd. En generell spaning är att digitaliseringens möjligheter och utmaningar på olika sätt kommer in allt mer på agendan, vilket speglar utvecklingen inom sjöfarten.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]