Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Container | Ekonomi | Miljö

Fortsatt kamp om TEN-T-pengar

Jakten på att få pengar via EU:s så kallade TEN-T-program fortsätter. I nuläget har 15 svenska transportprojekt chans till TEN-T-stöd, däribland en handfull projekt med sjöfartskoppling. 

Totalt uppgår budgeten för TEN-T-programmet till EUR 320 miljoner, och av dessa pengar föreslår nu EU-kommissionen att EUR 40 miljoner ska gå till 15 projekt där svenska aktörer ingår. Eftersom syftet med TEN-T-programmet är att knyta samman Europas infrastruktur ingår även aktörer från andra länder i de allra flesta av dessa 15 projekt.

– Att Sverige får ta del av stöd på över 10 procent av den totala budgeten är en framgång och tydligt tecken på att Sverige håller en god kvalité på projekt och genomföranden, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i en kommentar.

Värt att notera är att när Sjöfartstidningen i mars skrev om TEN-T-programmet fanns ännu 20 projekt med i kampen om pengarna, vilket alltså betyder att fem projekt har fallit bort.

Sex sjöfartsprojekt

Bland de 15 transportprojekt med svenska aktörer som fortfarande har chans till TEN-T-pengar finns sex projekt med koppling till sjöfart.

Dels gäller det DFDS och deras två projekt med skrubberinstallationer på fartyg som trafikerar linjen Immingham-Göteborg och linjen Gent-Göteborg, dels gäller det Trelleborgs Hamn och deras planer på att stärka den intermodala transportlänken mellan Trelleborg-Swinoujscie. Vidare gäller det projektet ”Into the future – Baltic SO2lution” – det vill säga det donsöbaserade rederiet Terntank och deras beställning av LNG-drivna tankfartyg – samt Malmö hamn och deras förstudier till bland annat en uppgradering av landinfrastrukturen i hamnen och en ny järnvägsbro.

Beslut i höst

Det sjätte och sista svenskanknutna sjöfartsprojektet som är med i kampen om TEN-T-pengarna är projektet ”LNG in Baltic Sea Ports II”, som är tänkt att utveckla LNG-infrastrukturen i Östersjön och bland annat omfattar hamnarna i Helsingborg, Sundsvall, Trelleborg samt Klaipeda och Rostock. 

Det slutgiltliga beslutet om fördelningen av pengarna tas av EU-kommissionen i början av höst.