Fotograf: Sébastien Bertrand

Kategori: Forskning | Miljö | Politik

Kamp om EU-pengar närmar sig slutet

Striden om eftertraktade EU-pengar är på väg att avgöras. Sex sjöfartsprojekt med svenska aktörer föreslås få stöd.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]er föreslås få stöd.

De eftertraktade EU-pengarna ifråga sorterar inom ramen för TEN-T, det transeuropeiska transportnätverket. Inom dess så kallade CEF-fond – vilket står för Connecting Europe Facility-fonden eller ”EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa” – kan hugade spekulanter ansöka om medfinansiering av transportprojekt, vilket ett antal svenska aktörer gjort. 

Mer exakt handlar det om att 38 projektansökningar med svenska partners fanns kvar till den andra ansökningsomgången i februari i år, av vilka 22 stycken var Motorways of the Sea-projekt medan övriga projekt handlade om bland annat Air Traffic Managment och fordonsutrustning.

16 projekt kvar

Efter att ha utrett det hela föreslår nu EU-kommissionen att 16 av dessa 38 ”sverigeprojekt” ska få medfinansiering, av vilka sex är Motorways of the Sea-projekt. Till exempel handlar det om projektet ”CO2llaborative SO2lution”, som är namnet på den beställning av fyra LNG-drivna tankfartyg som gjorts gemensamt av Furetank, Älvtank och Thun.

Övriga projekt med svenskanknytning som föreslås få stöd är bland annat projektet WINMOS II, som syftar till att säkra vintersjöfarten i Östersjön och norra Bottenviken, och projektet FAMOS Odin, som syftar till att sjömäta Östersjöns botten.

”Väldigt positivt”

– Att Sverige föreslås få ta del av bidrag för så många projekt trots den hårda konkurrensen är väldigt positivt. Det visar att Sverige håller god kvalitet på projekt som kan bidra till positiv utveckling och arbetstillfällen i Sverige och EU, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S), i ett pressmeddelande.

Beslut i juli

Bidragen till de projekt där svenska aktörer ingår uppgår till cirka 126 miljoner euro, medan det totalt inom EU ska fördelas cirka 6,7 miljarder euro till 195 projekt inom medlemsstaterna.

I början av juli väntas medlemsländerna genom CEF:s transportkommitté ta ställning till kommissionens förslag om fördelning av pengarna. När detta har gjorts väntas det formella beslutet tas av EU-kommissionen i början av hösten, efter att EU-parlamentet dessförinnan gett sin syn på saken.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]