Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Miljö

Första batterimånaden positiv

Stena Jutlandica har nu kört med delvis batteridrift under en månad och Stena Lines förväntningar är överträffade.

Stena Lines projekt med att konvertera färjan Stena Jutlandica, som trafikerar linjen Göteborg–Frederikshavn, till ett batterihybridfartyg genomförs i flera steg. Första steget i utvecklingen av batteridrift på Stena Jutlandica visar positiva effekter redan efter en månad i drift, skriver Stena Line i ett pressmeddelande. 

En i stället för tre

– Vi har till exempel kunnat minska vår dieselgeneratoranvändning kraftigt och behöver nu bara använda en i stället för tre. En annan positiv effekt är att det dessutom finns en viktig säkerhetsaspekt, genom att vi har kontinuerlig tillgång till el minimerar vi risken att vi drabbas av ett strömavbrott och blir strömlösa, säger Johan Stranne, Senior Chief Engineer på Stena Jutlandica.

Testa och utvärdera

Målet med att genomföra detta i flera steg är för att kunna testa och utvärdera under resans gång, skriver Stena Line. Om projektet blir framgångsrikt kan batteridrift bli aktuellt även på andra fartyg i Stena Lines verksamhet. Arbetet med steg två är påbörjat och målsättningen är att vara igång om cirka tre år.

Det tekniska lösningarna i första steget har tagits fram av Stena Teknik i samarbete med Callenberg Technology Group och projektet finansieras till hälften av stöd från Trafikverket och EU.