Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Juridik

Finland ett steg närmare fjärrlotsning

En föreslagen ändring av lotsningslagen i Finland ska göra det möjligt att tillämpa nya tekniker och utföra lotsning på distans.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ra lotsning på distans.

I Finland föreslår regeringen i en proposition att lotsningslagen ändras så att det blir möjligt att med Trafiksäkerhetsverkets tillstånd inleda försöksverksamhet med fjärrlotsning, där lotsen sköter sina uppgifter utanför det fartyg som lotsas.

Kommunikationsministeriet ber nu om utlåtanden om regeringspropositionen. Remisstiden löper ut den 19 mars 2018 och lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019.

Främjar digitalisering

I sin nuvarande utformning kräver lotsningslagen att lotsen är fysiskt närvarande på fartyget. Den föreslagna lagändringen innehåller bestämmelser om den information som behövs för fjärrlotsning och hur den får delas. Målet är att göra det möjligt att tillämpa ny teknik för att i större utsträckning utnyttja väsentlig information för lotsningen.

Erfarenheterna från försöksverksamheten med fjärrlotsning ska främja automatisering och digitalisering inom lotsningen, meddelar kommunikationsministeriet.

Får inte äventyra säkerheten

Enligt lagförslaget får försök med lotsningstjänster inte äventyra säkerheten inom sjöfarten eller förorsaka skador på miljön.

Försöken möjliggör testning av flera olika tekniker under verkliga förhållanden. Med hjälp av dem kan man fastställa och testa olika verksamhetsmodeller, tekniker och olika sätt att dela digital information. I framtiden möjliggör detta säker lotsning utan att lotsen är ombord på fartyget, uppger kommunikationsministeriet.

Försökskultur

I denna proposition ingår inget förslag om automatiserad lotsning.

Kommunikationsministeriet uppger vidare att den proposition som nu skickats på remiss stöder regeringsprogrammets mål att införa en försökskultur och skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Utöver detta är propositionen ett sätt att bedriva ny och innovativ informationspolitik inom trafik- och transportsektorn.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]