Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk

Fjärrlotsning blir möjlig i Finland

I Finland planeras en lagändring som ska göra det möjligt att lotsa fartyg på distans.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]otsa fartyg på distans.

Lotsningslagen i Finland kommer att ändras så att den tillåter fjärrlotsning. Syftet uppges vara att undanröja hinder för försök med fjärrlotsning för att göra det möjligt att testa nya tekniker och att i större utsträckning utnyttja tillgänglig information inom lotsningen.

– Efter lagändringen kan vi effektivare än hittills utnyttja de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Sjöfarten är på väg att automatiseras och i fråga om lotsningen är det viktigt att på ett tryggt sätt kunna testa till exempel nya tekniker vid fjärr- och automatlotsning, säger Finlands kommunikationsminister Anne Berner i ett pressmeddelande.

Tekniskt möjligt

Kommunikationsministeriet uppger att det redan nu är tekniskt möjligt att lotsa ett fartyg från en annan plats än ombord på själva fartyget, men att den nuvarande lagstiftningen inte tillåter ens försök med fjärrlotsning. Ministeriet meddelar vidare att avsikten med det lagprojekt som nu körs igång är att uppdatera lotsningslagen så att den tillåter försöksprojekt och att eventuellt i framtiden även möjliggöra lotsning på distans eller helt automatiserad lotsning.

Det är meningen att ett utkast till ny lotsningslag ska skickas på remiss i slutet av år 2017. Enligt planerna ska förslaget till ändring av lotsningslagen tas upp för behandling i riksdagen våren 2018.

Finnpilot Pilotage Oy och Lotsförbundet deltar aktivt i projektet, uppger Finnpilots nytillträdde vd Kari Kosonen i ett pressmeddelande.

Utvärdering av lotsplikten i Sverige

I Sverige leder Transportstyrelsen ett arbete med att utvärdera lotsplikten och ta fram nya regler för lotsplikt. Det övergripande målet uppges vara att ”bättre anpassa lotsplikten efter sjöfartens förutsättningar och att med bibehållen sjösäkerhet möjliggöra morgondagens teknik- och miljöutveckling”. Transportstyrelsen skriver att arbetet syftar till att bedömningen av lotsplikt ska bli enhetlig och att den ska göras riskbaserad. Utredningen ska även se över dagens lotsdispensförfarande.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]