Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Juridik

Fjärrlotsning i uppdaterat lagförslag

Kommunikationsministeriet i Finland har sänt en uppdatering av det lagförslag som tillåter fjärrlotsning på remiss.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ärrlotsning på remiss.

I ett pressmeddelande uppger kommunikationsministeriet att det föregående förslaget till ändring av lotsningslagen har ändrats efter den senaste remissbehandlingen i våras. I det utkast som nu sänts på remiss har man preciserat bland annat vissa begrepp samt lotsens ansvar och skyldigheter. Remisstiden löper ut den 23 september 2018.

Lotsen inte ombord

Med fjärrlotsning avser man i lagförslaget försök med att lotsa fartyg från en annan plats än ombord på själva fartyget.

Utkastet innehåller även några nya förslag som gäller tillfälliga lotsplatser, utländska statsfartygs skyldighet att anlita lots samt lotsarnas styrsedel.

Enligt lagförslaget ska Trafiksäkerhetsverket (Trafi) utfärda tillstånd för fjärrlotsning i de allmänna farlederna på finländskt vatten och på den arrenderade delen av Saima kanal. Vidare uppger kommunikationsministeriet att fjärrlotsning får bedrivas ”endast av det i lagen avsedda lotsningsbolaget som söker tillstånd för en viss tid, högst fem år”. Tillståndet kan förnyas.

I Finland sköts lotsning av det statliga aktiebolaget Finnpilot Pilotage Ab.

Påverkar inte lotsens skyldigheter

Fjärrlotsning påverkar i regel inte de skyldigheter eller det ansvar lotsningsbolaget, befälhavaren eller lotsen har enligt lotsningslagen, eller lagens övriga bestämmelser. Lotsen ska fortfarande ansvara för lotsningen även om den sker som fjärrlotsning.

Lotsen kan dock inte hållas ansvarig om hen inte kan fullgöra sina skyldigheter till exempel på grund av det sätt på vilket fjärrlotsningen sker, ett tekniskt fel eller en störning i dataförbindelserna. Fartygets befälhavare och lotsen har också rätt att vägra fjärrlotsning.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]