Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Juridik

Snart tillåtet med fjärrlotsning i Finland

Regeringen i Finland har lämnat sin proposition till riksdagen om en ändring av lotsningslagen som tillåter fjärrlotsning.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]illåter fjärrlotsning.

Processen med att tillåta lotsning där lotsen inte är ombord på fartyget närmar sig nu ett förverkligande i Finland. Regeringen har på torsdagen lämnat en proposition till riksdagen där lotsningslagen föreslås ändras så att det blir möjligt för lotsen att sköta lotsningen någon annanstans än ombord på fartyget. Transport- och kommunikationsverket ska på ansökan av lotsningsbolaget Finnpilot bevilja tillstånd för fjärrlotsning för högst fem år.

Försöksverksamhet

Fjärrlotsning inleds som småskalig försöksverksamhet för att utreda hur fjärrlotsning kan utnyttjas och hur den ska organiseras. Meningen är att utifrån erfarenheterna fastställa krav för en trygg lotsning där lotsen inte är fysiskt närvarande ombord. På lång sikt är syftet att förbättra säkerheten och effektiviteten i lotsningsverksamheten samt att främja testning av ny teknik och ett mer omfattande utnyttjande av information inom lotsningen, uppger Kommunikationsministeriet.

Får inte äventyra säkerheten

Enligt lagförslaget ska Transport- och kommunikationsverket ha möjlighet att bevilja tillstånd för fjärrlotsning om det inte innebär fara för säkerhet eller miljö. Tillståndet ska också ska kunna förenas med andra villkor som Transport- och kommunikationsverket övervakar att blir uppfyllda.

Fjärrlotsningen påverkar inte de skyldigheter eller det ansvar lotsningsbolaget, befälhavaren eller lotsen har enligt lotsningslagen och övriga bestämmelser. Förslaget fritar emellertid lotsen från ansvar för lotsningen om ”de olika sätten för att genomföra fjärrlotsningen eller en störning i kommunikationsförbindelserna hindrar lotsen från att agera enligt sitt uppdrag”. Fartygets befälhavare och lotsen får också rätt att vägra godkänna fjärrlotsning.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]