DNV bäst i klassen

Förutom flaggstater listar hamnstatsorganisationen Paris MOU också klassningssällskap efter resultaten av hamnstatsinspektionerna. Årets lista toppas av Det Norske Veritas (DNV), följt av Germanisher Lloyd (GL) och Registro Italiano Navale (RINA). American Bureau of Shipping (ABS) hamnar på 4:e plats och Lloyd’s Register (LR) på 5:e. Noterbart är att Turkish Lloyd (TL), som inte är anslutet till International Association of Classification Societies, IACS, återfinns så högt som på sjätte plats. I botten finns de som brukar ligga där. Sämst är Albaniens Register of Shipping, tätt följt av Nordkoreas Korea Classification Society, bulgariska Bulgarski Koraben Registar samt USA-baserade International Register of Shipping. Totalt finns 27 klassningssällskap på listan.