Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Arbetsmarknad

Unga trivs bäst ombord

Ungt sjöfolk som arbetar på däck ombord på tankfartyg trivs bäst med livet till sjöss. Sämst trivs 25–35-åringarna på färjor och kryssningsfartyg.

Under det andra kvartalet i år sjönk nöjdheten bland ombordanställda något jämfört med årets första kvartal, från 6,31 till 6,27 av tio möjliga poäng.

Det visar färska siffror från Seafarers Happiness Index. Indexet bygger på svar från 2.000 ombordanställda på den enkät som organisationen Mission to Seafarers, i samarbete med försäkringsföretaget Shipowners Club, lägger ut kvartalsvis på sociala medier.

Befäl är nöjdare

Nedbrutet på position ombord visar siffrorna ett stort glapp mellan befälhavare och maskinchefer jämfört med exempelvis andre styrmän och andre maskinister. Chiefer låg på 6,47 poäng medan andre maskinister bara kom upp i 5,5 poäng.

Det riktigt positiva är att matroser visade sig vara väldigt nöjda genom att landa på närmare 8 poäng. Det har sannolikt att göra med att ombordanställda som är yngre än 25 år trivs bättre än de lite äldre. I själva verket är de mellan 25 och 35 år mest missnöjda. Oavsett position och typ av fartyg.

Förändringar

De frågor som fått mer negativa enkätsvar andra kvartalet än första, är frågorna som gäller arbetsbelastning, utbildning, kontakt med andra ombord, ledighet i hamn, löner, mat samt välfärden under den lediga tiden iland. Någon trend tycks det dock inte vara eftersom flera av dessa frågor fick ännu sämre poäng fjärde kvartalet 2017. 

Områden som blivit bättre är möjligheterna att träna och hålla sig i form och hålla kontakt med familjen under tiden till sjöss. Sedan fjärde kvartalet 2017 har poängen för träningsmöjligheterna ombord ökat från 6,06 till 6,45 poäng. Poängen för möjligheten att hålla kontakt med familjen har ökat från 6,68 till 6,88.

Har funnits tidigare

Seafarers Happiness Index återstartades det fjärde kvartalet 2017 efter att ha varit nedlagt under ett antal år. Från början drevs indexet av ett nätverk av ombordanställda med ambitionen att kartlägga och förbättra livet ombord i den globala sjöfarten. 

93 procent av de som svarat på enkäten är män, så informationen är dålig om nöjdheten bland kvinnliga ombordanställda.