DNV i samarbete med ryska klassen

Klassningssällskapen Det Norske Veritas och Russian Register of Shipping (RS) har skrivit ett avtal om dubbelklassning av fartyg som opereras under kalla klimatförhållanden. Inledningsvis omfattar avtalet ryskflaggade fartyg i ryska vatten men dubbelklassavtalet är mer omfattande än normalt. Sällskapen har en integrerad och gemensam service där arbetet delas mellan de två parterna. RS kommer att utföra obligatorisk klassning och årliga inspektioner för båda sällskapen. Inspektioner däremellan liksom förnyelseinspektioner kommer att göras av båda sällskapen tillsammans. Endast särskilt utbildade och nominerade inspektörer kan genomföra inspektionerna på dubbelklass-fartygen. Avtalet skrevs under av Sergey Koshchy från RS och Tor Svensen från DNV under Nor-Shipping som hålls i dagarna i Oslo.