Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Ekonomi | Tank

Concordia backar

Concordia redovisar åter ett negativt resultat, men nästa år tror man på en vändning.  

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]an på en vändning.  

Resultat exklusive nedskrivningar och skatt för Concordia Maritime för det tredje kvartalet skrivs till -59,4 miljoner kronor, att jämföra med förra årets -22,4 miljoner för samma period. EBITDA uppgick till 1,9 miljoner kronor (50,9) och de totala intäkterna för kvartalet uppgick till 197,7 miljoner kronor, jämfört med förra årets 215,3. 

Fulla lager

Enligt vd Kim Ullman genererade kvartalet ändå en högre intjäning för bolaget än för marknaden överlag. Orsaken till den svaga marknaden är, enligt Ullman, en rekordstor lageruppbyggnad av olja och oljeprodukter under hela 2015 och första halvåret 2016.

”Fulla lager under andra halvåret 2016 och 2017 har sedan resulterat i lagerminskningar – och till följd av det, ett minskat transportbehov. Till detta kan läggas omfattande leveranser av nya fartyg, vilket sammantaget resulterat i en situation där utbudet av fartyg överstigit efterfrågan på transporter”. 

Framtida intäkter

Vidare skriver Kim Ullman att Concordia Maritime finansiellt har stärkt sig, dels genom tre sale-leaseback-affärer och dels genom en förnyad finansiering av hela P-MAX-flottan till fördelaktiga villkor. Dessa åtgärder ska ha resulterat i en stabil och stark finansiell position som ger en viktig handlingsfrihet. Under kvartalet tecknade Concordia avtal om utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Provence.

”Ytterligare tre fartyg på fasta och förhållandevis bra timecharter-kontrakt bidrar till att säkra upp framtida intäkter. Fartygen sysselsatta genom samarbetet med Stena Weco och Stena Bulk har en intjäning över marknaden. Även intjäningen för de två nyligen inkontrakterade MR-fartygen kommer högst troligt under 4:e kvartalet att börja generera vinster” tror Kim Ullman som ser positivt på framtiden: 

Mer balanserad marknad

”Vi ser tydligt att lagernivåerna minskar och förväntar oss att detta inom 3–6 månader kommer att märkas i form av en ökad efterfrågan på oljetransporter och därmed tankfartyg. På utbudssidan är orderboken låg och nettotillväxten av nya MR-fartyg väntas 2018 uppgå till endast ca 1–2 procent, dock är orderboken för råoljetankers fortsatt välfylld. Sammantaget gör detta att vi framöver förväntar oss en successivt starkare och mer balanserad marknad”.

Tio P-MAX

Ryggraden i Concordia Maritimes flotta utgörs av de tio P-MAX-fartygen om vardera 65.200 dwt. Fyra av fartygen sysselsattes vid rapportperiodens slut genom längre tidsbefraktningskontrakt. Övriga sex fartyg sysselsattes på spotmarknaden genom avtal med Stena Bulk och Stena Weco.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]