Kim Ullman

Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Ekonomi | Tank

Starkt Q2 för Concordia Maritime

Concordia Martitime rapporterar att lyckosamma flottdispositioner i kombination med ett fortsatt starkt marknadsläge har genererat ett stabilt andra kvartal.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]t stabilt andra kvartal.

För andra kvartalet 2015 redovisar Concordia Maritme en vinst efter skatt om 44,0 miljoner kronor jämfört med 42,1 miljoner andra kvartalet 2014. I detta sammanhang bör påpekas att resultatet för fjolårets andra kvartal påverkades positivt av fartygsförsäljning som genererade 80 miljoner. För årets första sex månader 2015 uppgick resultatet efter skatt till 72,2 miljoner (52,3 miljoner).

De totala intäkterna för andra kvartalet 2015 uppgick till 204,3 miljoner kronor (166,2 miljoner) och för första halvåret 2015 till 382,8 miljoner (301,4 miljoner).

Ingen nedgång

Rederiet uppger att den säsongsmässiga nedgång som brukar prägla tankmarknaden under det andra kvartalet uteblev i år och att marknaden istället var fortsatt stark. Till de främsta drivkrafterna hörde det låga oljepriset, vilket fortsatte att driva efterfrågan på olja och oljeprodukter.

Vd:n Kim Ullman kommenterar vidare att det verkar som att en stor del av oljan konsumeras mer eller mindre direkt och alltså inte går till lagring.

– Detta minskar risken för plötslig och kraftig rekyl i efterfrågan vilket annars kan ske när oljeindustrin tar från lagren istället för att importera.

Analyserar marknaden

Vad gäller produkttank­segmentet har Concordia Maritime under det senaste året lagt stor kraft på att analysera marknaden och därefter styra sysselsättningen mot trader och last­system där P-MAX-fartygens egenskaper kommer till sin rätt. Enligt Kim Ullman har arbetet varit framgångsrikt och under kvartalet har i stort sett samtliga fartyg i P-MAX-flottan varit sysselsatta på denna typ av nischtrader.

Av de sex fartyg som transporterar lättare oljeprodukter har tre sysselsatts med transporter till och från Australien och Nya Zeeland och tre med transporter mellan Europa och västra Afrika. I båda fallen har utnyttjandegraden av fartygens lastförmåga varit hög, mellan 90 och 100 procent. På en marknad där små skillnader i utnyttjandegraden gör stor skillnad i intjäningen betraktas detta positivt.

IMOIIMAX-fartyg

I början av kvartalet tog Concordia Maritime leverans av Stena Image, som är det första av två beställda IMOIIMAX-fartyg. Efter periodens slut, i slutet av juli, utökades flottan med ytterligare ett inhyrt Suezmaxfartyg. Chartertiden löper över ett år, med option på ytterligare ett år.

– Genom affären stärker vi vår närvaro i det intressanta råoljesegmentet. Segmentet har utvecklats starkt under första halvan av 2015 och vi förväntar oss en fortsatt god marknad även framöver, kommenterar Kim Ullman.

Robust marknad

För återstoden av 2015 förväntas en fortsatt robust marknad.

– Det kommer sannolikt att komma dippar, men vi tror inte att de blir lika djupa och långvariga som under de senaste åren. Vår syn på framtiden är därför densamma som tidigare. Med generellt bättre marknader, en högre andel nischtrader och fler fartyg i flottan är ­förutsättningarna för en ökad intjäning goda, avslutar Kim Ullman.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]