Color Line har beslutat att sälja färjan Color Viking.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Färjetrafik

Color Line säljer Color Viking

Norska Color Line har beslutat att sälja två av sina fartyg, bland annat Color Viking som trafikerar mellan Strömstad och Sandefjord.

Det är som ett resultat av höga energikostnader, makroekonomisk osäkerhet och försvagade ramvillkor som Color Line meddelar beslutet att de avslutar driften av Color Viking på linjen mellan Strömstad och Sandefjord. Detsamma gäller för rorofartyget Color Carrier som trafikerar linjen Oslo-Kiel.

Omplacerar personal

Enligt ett pressmeddelande kommer rederiet att försöka minimera antalet uppsägningar genom omplacering av personal till andra fartyg.

– Color Viking har kört året runt på en daglig rutt mellan Norge och Sverige i mer än 20 år, men på grund av höga energikostnader och försvagade ramvillkor är det tyvärr inte längre ekonomiskt hållbart att trafikera detta fartyg på rutten, säger Color Lines vd Trond Kleivdal i pressmeddelandet.

Halverad tobakskvot påverkar

En stor bidragande orsak till beslutet är enligt rederiet det norska förslaget i statsbudgeten att halvera tobakskvoten för invånare i Norge, samt bidragsordningen för norskt sjöfolk där ytterligare sänkningar föreslås inför statsbudgeten 2023. 

Color Viking kommer att trafikera till och med den 20 november, medan Color Carrier kommer att trafikera till och med den 14 november. Color Line kommer att fortsätta trafikera Strömstad–Sandefjord med färjan Color Hybrid.

Både Color Viking och Color Carrier kommer att läggas ut till försäljning på den globala marknaden. Enligt rederiet förväntas åtgärden förbättra rörelseresultatet med cirka 50 miljoner norska kronor 2023 jämfört med innevarande år.