Fotograf: Västra Finlands sjöbevakningssektion

Kategori: Haveri

Misstag ledde till färjegrundstötning

Haveriutredningen fastslår att ett misstag ledde till blackout och Amorellas grundstötning i Ålands skärgård för ett år sedan.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ård för ett år sedan.

Olycksutredningscentralen i Finland har publicerat sin rapport om bil- och passagerarfärjan Amorellas grundstötning i Ålands skärgård den 14 december 2013. På resa från Åbo till Stockholm via Mariehamn fick fartyget en allvarlig störning i elsystemet klockan 12:33 i den smala Hjulgrundspassagen och drev på grund trots att man använde nödstyrningssystemet och nödankrade. Fartyget fick ett läckage i förpiken.

Underhåll

I rapporten framgår att grundstötningen förorsakades av ett händelseförlopp på grund av underhållsarbete på förvärmaren till hjälpmaskinernas bränslesystem. Vid hanteringen av ventilerna skedde ett misstag, som ledde till att det började läcka bränsle från en viskosimeterfläns som lämnats öppen efter underhållsarbete kvällen innan.

Ett nytt underhållsarbete i samma system inleddes på olycksdagen utan att först slutföra det redan påbörjade. De åtgärder man gjorde med ventilerna, efter att ha noterat viskosimeterns läckage, störde bränsletillförseln till hjälpmaskinerna så att dieselgeneratorerna kopplades ur elnätet med en störning i eltillförseln som resultat. Huvudmaskinerna och propellrarna stannade och styranordningarna på kommandobryggan slutade fungera.

Detta ledde till att man under cirka fyra minuter så gott som helt saknade styrförmåga. I ett smalt farledsavsnitt var denna tid för lång för säker manövrering av fartyget. Bryggteamets manövreringsmöjligheter i den smala farleden var obefintliga.

Kopplades inte ur

Analysen i rapporten visar att det i instruktionerna för det programenliga underhållsarbetet av förvärmaren inte fanns några begränsningar med hänvisning till fartygets position eller arbetets tidpunkt. Sådana gavs inte heller då arbetet tilldelades.

Vid ett normalt elavbrott startar nödgeneratorn efter 15 till 20 sekunder och efter det kan fartyget styras med halv effekt. De åtgärder man gjorde med ventilerna efter att man noterat viskosimeterns läckage ledde till att det i bränsletillförseln till hjälpmaskinerna uppstod en situation då generatorns spänning och frekvens föll, men de kopplades inte ur tavlan.

Begränsad effekt

Huvudmotorernas pumpar, som är beroende av frekvens, stannade och samtidigt kopplades huvudmaskinerna 2, 3 och 4 loss från propelleraxlarna. Hjälpmaskinerna gick en stund med begränsad effekt och nödgeneratorn startade inte. Först då hjälpmaskinerna kopplades loss ur tavlan startade nödgeneratorn. Hjälpmaskinernas booster-pumpar startade då och hjälpmaskinerna kunde koppas tillbaka i nätet. Efter detta fick man huvudmaskinernas pumpar igång och kunde starta först huvudmaskin 4 och kort därefter nummer 3. När huvudmaskin 4 kopplades till styrbords propelleraxel var det för sent att förhindra en grundstötning.

 

Händelseförloppet:

12:32:00    

Viskosimeterläckaget upptäcks

12:32:11

DG2 bränsletrycket har sjunkit

12:32:20

Ventilen stängs

12:32:42

Elnätets frekvens sjunkit

12:32:50

Ljusen börjar blinka

12:32:51

Alarmen börjar ljuda

12:32:55

Elnätets spänning har sjunkit

12:32:55

Hjälpmaskinerna 2 och 3 ur nätet

12:33:06

Man försöker med handroder

12:33:10

Man försöker med FU-styrning

12:33:20

Huvudmaskinerna 2,3 och 4 har stannat

12:33:20

Använder override-tillern (OFF 12:38:50)

12:33:25

Nödgeneratorn startar ej

12:33:28

BB-roderpump stannar

12:23:40

SB-roderpump stannar

12:33:40

Befälhavaren kommer till bryggan

12:33:51

SB-roderpump startar

12:33:50

Alarm från nödstyrningens hydraulikenhet

12:34:00

Startar nödstyrning, kvävgas

12:34:10

Elnätets spänning minskat, blackout

12:34:25

Nödgeneratorn startar

12:34:38

BB-roderpump startar

12:34:54

Bryggan ser: girar SB

12:35:20

Elnätets spänning normal

12:35:36

Huvudmaskin 4 startar

12:35:40

Första försök att lägga av ankaret

12:35:55

Ankaret utlöstes vid det andra försöket

12:36:10

Ankaret nere

12:36:55

Fartyget står på grund

12:37:03

Propellrarna till förfogande

12:37:40

Kallar på MRCC (VTS-inspelning)

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]