Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Blå Tillväxt: Återinför nettomodellen

Den 1 januari i år förändrades nettomodellens princip och sjöfartsstödet sänktes från 100 procent till 99 procent. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ocent till 99 procent. 

I en debattartikel i Göteborgs-Posten uppmanar parterna inom Blå Tillväxt regeringen att gå från ord till handling och sluta att bara prata om att sjöfarten behöver användas i större utsträckning. Bland annat har nettomodellen upphört att gälla, vilket försämrar rederiernas förutsättningar.

Nettomodellen

Nettomodellens princip är att rederier med svenskregistrerade fartyg får tillbaka 100 procent av utgifterna för skatt och arbetsgivaravgifter. Ett av flera villkor är att de ombordanställda har sjöinkomst. 

När tonnageskattesystemet infördes angav regeringen att systemet skulle finansieras genom att staten bara skulle ge tillbaka 99 procent av utgifterna för skatt och löner. Den ändringen trädde i kraft den 1 januari 2020. 

Tre punkter

Blå Tillväxt nämner tre viktiga punkter som behöver åtgärdas för att regeringens ord ska förvandlas till verkstad: 

  • Att stämpelskatten ersätts med en stämpelavgift
  • Att tonnageskattesystemet utreds och utvecklas så att fler rederier kan ansluta sig
  • Att nettomodellens princip återinförs

Undertecknarna menar att de tre punkterna inte ger svenska rederier bättre förutsättningar än rederier i andra länder, utan enbart att förutsättningarna inte längre skulle vara lika markant mycket sämre. 

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]