Fotograf: Sjöbefälsföreningen/Lars Andersson/Fredrik Davidsson

Kategori: Politik | Regelverk

”Den blå skatten betalar sig själv”

I morgon presenterar Utredningen om tonnageskatt sitt betänkande. Vi som representerar sjöfartsnäringen välkomnar riksdagens och regeringens ambition att införa denna blå skatt.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]nföra denna blå skatt.

Vi vill understryka vikten av att den införs snarast. Vi vill också uppmärksamma ansvariga beslutsfattare på att skatten kommer att ge väsentliga skatteintäkter väl överstigande finansieringskostnaden för införandet av systemet.

Att införa den blå skatten är ett ömsesidigt intresse för rederier och fackliga organisationer inom sjöfarten, och inte minst för svenska jobb och svensk tillväxt. Genom att satsa på denna frivilliga skatt skapas fler jobb inom hela den maritima näringen. Klustret kring sjöfarten där handelsflottan är motorn sysselsätter enligt en statlig utredning ca 110 000 människor i Sverige.

Rekommenderas av EU

De senaste 10 åren har svensk sjöfart i allmänhet och handelsflottan i synnerhet förlorat i konkurrenskraft jämfört med övriga europeiska sjöfartsländer. Från att ha varit en av världens starkaste sjöfartsnationer minskar vår roll och vårt inflytande successivt gentemot övriga sjöfartsnationer inom EU, som alla har tonnageskatt. Skatten rekommenderas av EU-kommissionen som medlet att ytterligare stärka Europeisk sjöfarts position.

Därför är ett införande av den blå skatten avgörande för svensk sjöfart inte minst som generator av jobb och tillväxt. Utöver att fler rederier får möjlighet att flagga svenskt kommer fler företag att investera i Sveriges världsledande, innovativa och högteknologiska maritima industri. Studier från andra länder visar att den blå skatten kan bidra till cirka 13 miljarder i ökad svensk BNP. Den brittiska konsultfirman Oxford Economics, skattar i en rapport från 2014, där de undersökt nio europeiska sjöfartsländer, att sjöfartsindustrins totala ekonomiska bidrag (BNP och antalet anställda) skulle ha varit 50 procent lägre, om länderna inte hade infört tonnageskatt.

Fler jobb

Antalet fartyg med brittisk flagg har sedan de infört tonnageskatten ökat med mer än sex gånger. Jobben har de senaste fem åren ökat med i genomsnitt 10 procent jämfört med den totala industrins genomsnitt på 0,3 procent. Den starkaste tillväxten av egenflaggade fartyg visar Belgien med en ökning om 250 % sedan tonnageskatten introducerades 2002. Tillväxten visas inte minst av att allt fler ungdomar finns inom och söker sig till de maritima utbildningarna.

När Sverige inför blå skatt kan vi förvänta en liknande utveckling, och framför allt fler jobb inom den maritima näringen. Utöver dessa samhällsvinster möjliggör skatten också en klimatsmart infrastruktursatsning på vattenvägen genom en stark, växande och innovativ sjöfartsnäring.

Nytt initiativ

Gemensamt har vi, Sveriges Redareförening, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen skapat ett initiativ; Blå Skatt. Vi vill att fler ska bli medvetna om att den blå skatten skapar fler jobb inom hela den maritima näringen och att den bidrar till svensk ekonomisk tillväxt. En svensk tonnageskatt kommer alltså att både löna sig och betala sig själv. 

Pia Berglund, vd Sveriges Redareförening
Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk
Christer Themnér, vd Sjöbefälsföreningen 

FAKTA TONNAGESKATT

Blå skatt, eller ett svenskt tonnageskattesystem, är en frivillig skatt att ansluta sig till. Tonnageskatten är en skatt som möjliggör för rederier att betala i Sverige efter fasta taxor baserade på storleken på fartygen i den av rederiet sysselsatta flottan. Denna storleksberäkning (tonnageinkomst), istället för den faktiska vinsten, beskattas med konventionell bolagsskatt, vilket ger en konkurrenskraftig och överblickbar skatt. Det är ett förutsägbart system som ger en bra kontinuitet för sjöfartsnäringen.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Anonymous

  Med sjöfarstödet i ryggen och hur det har utvecklats har vi som jobbar ombord svårt att tro att det kommer nåt sunt ut ur detta blå , frivilliga fina paket.
  Klart att man vill att redarna skall överleva, så även våra fackförbund, glöm inte att motiveringen
  var just att det skulle leda till jobb för svenskar och att redareren skulle kunna föryngra sin flotta.
  detta var nödvändigt, nu står vi här igen och behöver utveckla modernare fartyg, men vi har inga sjömän att bemanna fartygen med, och om det här TAP köret får hålla på med stöd av fackföreningar, lär väl sjöfarten i sverige bli en plattform för en branch som varken betaler skatt
  eller löner som det anstår en välfärdstat, är det hållbart i längden ?
  Men om ni har en sjysst model på bordet som är hållbar för det svenska samhället, så är redaren
  värd allt stöd han kan få, i detta läget. Och om det saknas arbetskraft kan man väl ta in arbetskraft på svenska sjyssta villkor , det har man gjort i svensk industri i alla tider .

  • N.A.Fyrst

   Bra skrivet.

 • S-U Johansson

  Fler arbetstillfällen för vem?
  TAP i fortsatt utveckling ger snart endast BEF kvar med svensk lön på svenska båtar..

  • Realisten

   Om det nu skulle vara så att det endast blir befälhavaren kvar med svenskt avtal så är det iaf en befattning mer än om även den befattningen är Filipiner, Polack, Lettländare etcetera vilket är alternativet.
   Vi kanske inte skall ha så stora ambitioner utan vara glada för det vi kan få?

 • Rolf B Bertilson

  Jag förstår inte hur ”Anonym” nedan kan tänka som han gör. Med svensk tillhörighet skapas naturligtvis svenska jobb både på land och till sjöss. Befälsutbildningen underlättas, redarkontoren kommer att finnas på svensk mark, allt som har med sjöfart att göra får en helt annan situation att utvecklas med en egen stor handelsflotta. Jag hoppas verkligen att den blå skatten snart blir införd. Stort grattis till de som haft möjlighet att direkt påverka detta och inte bara finnas i kommentatorsrutan!

 • Rickard

  Att bara införa en tonnageskatt kommer inte att skapa speciellt många arbetstillfällen för svenska sjömän. Om man däremot inför en tonnageskatt för de redare som väljer att enbart anställa svenskar. Tonnageskatten ska vara så pass låg att de redare som river upp TAP-avtalen TJÄNAR på att göra det. Redarna sparar alltså pengar och den svenska staten går plus för att fler svenskar får jobb och bidrar till samhället i en mycket större utsträckning än vad skatten på redarnas vinster genererade. Antalet jobb till sjöss skapar även jobb iland. För varje miljon i skatteintäkter som sjöfartsnäringen genererar så skapas även 1,6 miljoner i skatteintäkter i det landbaserade klustret av tjänster och varor som knyts till sjöfarten. Det vill säga från hamnar, nybyggnads- och reparationsvarv, förbrukningsvaror, etc… Den direkta och den indirekta påverkan av sjöfarten genererar stora inkomster men även den tredje påverkan som nämns i rapporten, inducerad påverkan, genererar stora summor.
  Denna kombination av åtgärder förespråkas av Svenskarnas parti (SvP) och är en lösning som skapar arbetstillfällen åt svenska sjömän, en blomstrande rederibransch och goda inkomster åt staten.

  • Realisten

   Så mycket bidrag att det kompenserar avskaffande av TAP avtalet eller helt filipinsk besättning är inte ens realistiskt att tänka på. Släpp dom stora ambitionerna och se om vi kan få tex krav på minst en eller två svenskar per svenskägd båt. Bara det hade gett hundratals jobb när man räknar in avlösare.
   Svenskarnas parti vet inte vad dom pratar om. Det är inte 30 talet längre utan en global marknad.

 • Anonymous

  Självklart så blir det en stor ökning av skatteinbetalningen till svenska staten, om anonym nedan inte förstår detta så bör han läsa på lite bättre innan han uttalar sig. Självklart så kommer det även att skapa mera svenska jobb både till sjöss och i land.

 • Anonymous

  Bra jobbat! Fortsätt så.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]