Fotograf: Anna Janson

Kategori: Politik

Blå Tillväxt: Stora vinster med ökad inflaggning

Blå Tillväxt har publicerat en rapport som visar på "betydande positiva ekonomiska effekter för Sverige" av inflaggning av fartyg.

I rapporten ”Sjöfartsskattereform för en större svensk handelsflotta”, vars resultat föredrogs i korthet under Almedalsveckan, beskriver partssamarbetet Blå Tillväxt de ekonomiska effekterna av ökad inflaggning. Parterna har också skrivit ett öppet brev med anledning av rapporten.

1.500 nya jobb

”Idag finns det runt 250 svenskkontrollerade fartyg som seglar under annan flagg än svensk. Om bara en del av dessa fartyg ges konkurrenskraftiga villkor och kan flaggas in, så skulle det innebära betydande positiva ekonomiska effekter för Sverige i form av ökade skatteintäkter, bättre försvar och beredskap, fler arbetstillfällen och ett säkerställande av svensk sjöfartskompetens”, skriver Blå Tillväxts parter i det öppna brevet.

Om hälften av de utlandsflaggade fartygen i svensk regi skulle flaggas in skulle det enligt rapporten kunna innebära 1.500 nya jobb, en ökning av omsättningen inom sjöfartssektorn med fem miljarder och att svensk BNP växer med tre miljarder.

Se över tonnageskatten

Enligt rapporten är en utveckling av tonnageskatten en viktig åtgärd för ökad inflaggning.

”För att stärka svensk konkurrenskraft och få fart på inflaggningen finns ett behov av att reformera beskattningen. Vi välkomnar därför riksdagens tillkännagivande i våras om att se över systemet för tonnageskatt. Konkret är det begreppen kvalificerad rederiverksamhet och kvalificerade fartyg som behöver definieras på samma sätt som i andra länder i Europa. Detta skulle innebära att fartyg som idag utestängs från systemet kan ingå”, skriver Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart; Oscar Lindgren, vd Sjöbefälsföreningen; och Mikael Lindmark, kassör och ombudsman Seko Sjöfolk.

Läs rapporten och det öppna brevet här.