Fotograf: Viking Line

Kategori: Forskning | Miljö

Viking Line donerar till universitet

Viking Line donerar 100.000 euro för Östersjöforskning och undervisning.

Genom att donera 100.000 euro till Helsingfors universitet vill Viking Line stödja havsforskningen vid bland annat Tvärminne zoologiska station, som hör till universitetet. Där bedrivs forskning kring exempelvis mångfald och ekosystem samt effekten av mänsklig verksamhet i Östersjön.

”Tillståndet förbättras”

– Östersjöns tillstånd håller sakta på att förbättras, och det långsiktiga arbetet för att minska näringsutsläppen börjar ge resultat. Men det finns ännu mycket att göra, och därför är det ytterst viktigt att grundforskningen får stöd. Vi söker fortfarande svar på hur olika fenomen, så som övergödning, klimatförändring, havsförsurning, främmande arter och fiske påverkar ekosystemet, kommenterar Alf Norkko, professor i Östersjöforskning.

”Viktig för Viking Line”

– Östersjön är viktig för Viking Line, och vi vill bedriva passagerartrafik på ett sätt som beaktar miljön. Viking Line har redan länge satsat på miljön, och vi stödjer dessutom samarbetsparter som gör en viktig insats för Östersjön, säger Viking Lines verkställande direktör Jan Hanses.