Mariella lämnade Östersjön i maj 2021.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi | Färjetrafik

Fartygsförsäljning stärker Viking Line-resultat

Trots fortsatta pandemirestriktioner redovisar Viking Line ett förhållandevis starkt halvårsresultat där försäljningen av färjan Mariella spelar en avgörande roll.
Viking Line-koncernens omsättning minskade med 26,7 procent till 71,5 miljoner euro under det första halvåret 2021 (97,5 miljoner euro under perioden 1 januari–30 juni 2020). Rörelseresultatet uppgick till 4,5 miljoner euro (-27,4) och resultatet efter skatter till 2,7 miljoner euro (-23,7).

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only] 26,7 procent till 71,5 miljoner euro under det första halvåret 2021 (97,5 miljoner euro under perioden 1 januari–30 juni 2020). Rörelseresultatet uppgick till 4,5 miljoner euro (-27,4) och resultatet efter skatter till 2,7 miljoner euro (-23,7).

De passagerarrelaterade intäkterna minskade med över en tredjedel jämfört med första kvartalet 2020 och uppgick till 50,1 miljoner euro (76,0). Fraktintäkterna var i stort sett oförändrade och uppgick till 20,4 miljoner euro (20,7). Försäljningsbidraget var 55,2 miljoner euro (73,5) och driftskostnaderna minskade med 29,3 procent till 74,1 miljoner euro (104,9).

Under första halvåret har Viking Line erhållit stöd från Traficom för allmän trafikplikt på linjerna Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm, Mariehamn–Kapellskär och Helsingfors–Tallinn. Dessutom har koncernen erhållit stöd från Närings-, Trafik- och Miljöcentralernas (NTM) och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) för återanställning samt kostnadsstöd från Statskontoret i Finland. Stöden uppgår till 15,5 miljoner euro (16,0).

Viking Line avtalade också om försäljning av bil- och passagerarfärjan Mariella till Corsica Ferries i maj 2021. Försäljningen genomförs som ett bareboat hire-/purchasearrangemang. Det totala försäljningspriset är 19,6 miljoner euro och försäljningens resultatpåverkan är 13,1 miljoner euro. Resterande andel av försäljningspriset betalas månadsvis under fyra år med början 1 juni 2022. Försäljningen uppges vara ett led i att förstärka bolagets finansiella position, men motiveras även av fartygets ålder.

Under första halvåret 2021 har de fartyg som normalt trafikerar mellan Helsingfors och Stockholm samt mellan Stockholm och Mariehamn delvis varit upplagda på grund av pandemin.

Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick under perioden till 538.348 (998.483). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 32,1 procent (27,0). Viking Lines fraktvolymer uppgick till 65.214 fraktenheter (62.409). Viking Lines fraktmarknadsandel var uppskattningsvis 16,8 procent (17,1).

Antalet anställda är avsevärt lägre än 2020. Utöver permitteringar har även uppsägningar inom landorganisationen och på Viking Cinderella påverkat antalet anställda.

Medelantalet anställda i koncernen var 1.265 personer (1.802). Landpersonalens antal var 344 (444) och sjöpersonalens 921 (1.358). Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 140 (158) personer anställda av ett bemanningsföretag.

Viking Line uppger att utsikterna för verksamhetsåret 2021 är bättre än utfallet för 2020. En förbättrad efterfrågan från slutet av andra kvartalet 2021 tillsammans med engångsposter i form av försäljningen av Mariella och beräknad inlösen av terminalen i Åbo kommer att stärka resultatet.

Fortsättningsvis finns osäkerhet kring hur myndighetskrav, stöd, vaccineringsprogrammens effekter och därmed sammanhängande begränsningar i passagerartrafiken samt marknadens efterfrågan kommer att påverka Viking Lines verksamhet, resultat och finansiella ställning för helåret 2021. Sammantaget bedömer styrelsen att rörelseresultatet kommer att vara positivt, framgår det i Viking Lines halvårsrapport.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]