Kategori: Ekonomi | Juridik | Passagerarsjöfart

Viking Line sonderar nivå på estniskt avtal

Viking Line undersöker vilken lönenivå som skulle gälla för rederiet med en färja under estnisk flagg. Någon förhandling om utflaggning av Viking XPRS pågår inte i det här skedet, eftersom Viking Line ännu inte vet vilken lönenivå som skulle gälla i Estland, understryker Jan Hanses, vice verkställande direktör i Viking Line Abp.

– Vi sonderar vilken nivå vi kan nå ett kollektivavtal på i Estland om vi flaggar ett fartyg dit. Vi vet inte vilken lönenivå som kommer att gälla för oss i Estland och det är avgörande för att fatta beslut om hur vi sedan går vidare, säger han till Sjöfartstidningen.

Konkurrenten Tallink har på linjen Helsingfors–Tallinn en lönenivå som ligger väsentligt under den som gäller för Viking Lines svenskflaggade färja Viking XPRS på samma linje. Enligt Hanses finns det inga generella löneavtal som gäller för alla färjor under estnisk flagg utan avtalen ska träffas rederivis.