Viking Line förstärker sin marknadsposition

Antalet passagerare på Viking Lines fartyg ökade med drygt 8 procent till 6,2 miljoner under verksamhetsåret 1 november 2007 till 31 oktober 2008. Ökningen kan främst härledas till linjerna Helsingfors–Tallinn och Kapellskär–Mariehamn, där Viking Line har förnyat tonnaget. Viking Line har inom passagerartrafiken förstärkt sin marknadsandel på samtliga linjer och uppgår till totalt 39 procent inom det område som bolaget opererar. Den största marknaden har Viking Line på linjen Åbo–Åland–Stockholm med 55 procent.Det ekonomiska resultatet påverkades av bunkerkostnaderna som gick upp med 52 procent under verksamhetsåret. Resultatet före skatter på EUR 19,8 miljoner nådde därför inte upp till föregående verksamhetsårs nivå (EUR 33,8 miljoner).