Viking Line stärker sin marknadsposition

Viking Line noterar en märkbar ökning av antalet passagerare på samtliga delmarknader under sommarmånaderna. Sammanlagt har Viking Line transporterat 1,75 miljoner passagerare under perioden juni till augusti, vilket är 5 procent mer än i fjol. Viking Line uppger att totalmarknaden har minskat inom passagerartrafiken mellan Finland-Åland-Sverige respektive Helsingfors-Tallinn och att Viking Line därmed förstärkt sin marknadsposition.- Att Viking Line rönt en ökad efterfrågan trots en svagare totalmarknad beror på förstärkta utbildningssatsningar på Viking Lines finska och svenska personal och en konsekvent kvalitetsutveckling i ett läge där branschen i övrigt präglats av viss turbulens, kommenterar vd Nils-Erik Eklund utvecklingen i ett pressmeddelande.