Fotograf: Zee-photo, Maassluis

Kategori: Container | Fartygsaffärer | Specialfartyg

Maersk Line förstärker sin amerikanska flotta

Maersk Line Limited, A. P. Møller-Mærsk amerikanska dotterbolag, har utökat sin flotta av moderna containerfartyg genom förvärv av åtta fartyg från A. P. Moller Singapore Pte. Fartygen är systerfartyg och den så kallade K-klass, som levererades under 2007 och 2008 från Hanjin Group i Korea.

 Fartygen kommer att överföras från Singaporeflagg till amerikansk och få amerikanska namn. De kommer alla att namnges efter amerikanska industristäder som är eller har varit viktiga för produktion, finansiering, transport eller export.

Det första fartyget under den amerikanska flaggan blev Maersk Kuantan, som har fått namnet Maersk Chicago. De övriga sju fartyg som följer under maj och juni får namnen: Atlanta, Columbus, Denver, Detroit, Hartford, Memphis och Pittsburgh – alla med prefixet Maersk.

De åtta fartygen ska segla på Middle East Container Line, vilket är en service som en gång i veckan seglar från den amerikanska östkusten via Algeciras till Mellanöstern och Pakistan.

Militärbaser

Rutten betjänar förutom ett antal amerikanska exportörer också den amerikanska militären som har betydande transporter av förnödenheter till amerikanska styrkor stationerade på olika baser i Mellanöstern. De kan nu transporteras på USA-flaggat tonnage. Det får också konsekvenser för exporten av USA:s livsmedelsbistånd till Mellanöstern, eftersom det finns krav om att transporterna görs med USA-flaggade fartyg.

Förvärvet av de åtta containerfartygen innebär att Maersk Line Limited nu har en flotta på 56 fartyg under amerikansk flagg och har 1.200 amerikanska ombordanställda. Containerfartygen kommer också in under Maritime Security Program och det intermodala Sealift-avtalet, som gör fartygen till en del av den amerikanska militära beredskapen och därmed kan kallas in för militära transporter med mycket kort varsel.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.