Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Värtahamnen invigd i Stockholm

En milstolpe har avverkats i ombyggnaden av Värtahamnen då den helt nybyggda Värtaterminalen nu officiellt har invigts.

Karin Wanngård (S), finansborgarråd Stockholm, Stefan Hansson (S), styrelseordförande Stockholms Hamn, Per Ling-Vannerus, projektchef Stockholms Hamnar, och Marcus Risberg, vd Tallink Silja, förrättade invigningen genom att symboliskt knyta ihop stad och hamnen med två trossar på en pollare.

Togs i bruk i juni

Värtaterminalen har i själva verket varit i bruk sedan den 21 juni trots att det fortfarande har pågått arbeten i delar av terminalbyggnaden.

Utbyggnaden av Värtahamnen omfattar även en ny hamnpir på 85.000 kvadratmeter. Av denna yta är 65.000 kvadratmeter påldäck. Däcket, som består av 840 betongelement på 8 gånger 8 meter, vilar på totalt 1.012 rörpålar som har vibrerats ner genom leran till fast berg.

Byggd på vattnet

Hamnen har samtidigt flyttats utåt och den inre delen av den ursprungliga hamnbassängen fylls igen för att bli ny markyta för stadsutvecklingen. Den gamla passagerarterminalen håller på att rivas.

– När vi bygger ut hamnen, flyttar ut den i vattnet en bit, så frigör vi mark för bostäder och kontor. Det här är ett led i att utveckla hamn och stad sida vid sida. Vi kommer att vara helt klara vid årsskiftet när vi lämnar tillbaka de sista delarna mark till Stockholms stad som kan stadsutveckla i Norra Djurgårdsstaden, säger Johan Castwall, vd för Stockholms Hamnar.

Flyttar trafik

Den nya hamnen har fem kajlägen av vilka det längsta är 265 meter. De tre kajlägen som används av den reguljära färjetrafiken har passagerargångar direkt från terminalen.

Den nya terminalen och de nya kajlägena gör det möjligt för Tallink att koncentrera all sin trafik på Stockholm till Värtaterminalen.

– I början på nästa år, när färjeläge 4 är klart, flyttar Tallinn–Stockholm linjen dit. Då blir kajläge nummer 2 fritt och då tar vi Rigratrafiken dit så att vi konsoliderar allt på ett och samma ställe. Det innebär en tydlighet och effektivitet att ha allting på en plats istället för att som nu driva det i två olika terminaler, säger Marcus Risberg till Sjöfartstidningen.