Tre åtalas för krock med Essingebron

Befälhavarna på ”Lodbrok” och ”Tug” samt ägaren av den assisterande bogserbåten ”Tug” åtalades på måndagen för att ha vållat jättepontonkranen ”Lodbroks” påsegling av Essingebron. Befälhavarna åtalas för grov vårdslöshet i sjötrafik alternativt vårdslöshet i sjötrafik. Alla tre åtalas dessutom för brott mot fartygssäkerhetslagen. Alla tre bestrider brott.