Överstyrman åtalas för grundstötning

Överstyrmannen på det Barbadosflaggade lastfartyget Wilson Garston som gick på grund vid Västhamnens pir i Helsingborg på juldagen åtalas för grovt sjöfylleri. Vid grundstötningen var det fartygets överstyrman från Ryssland som hade ansvaret ombord och vid provtagning efter olyckan visade det sig att han hade 0.89 i promille alkohol i blodet, enligt Helsingborgs Dagblad. Även befälhavaren var alkoholpåverkad men denne åtalas inte. Fartyget var på väg till Riga när det gick på grund.