Fotograf: Thun Tankers

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Thun Tankers beställer fyra tankfartyg

Med sin senaste beställning på fyra 17.500 dwt produkttankfartyg har Erik Thun Group sammanlagt 11 nybyggen i order. 

Thun Tankers beställer fyra IMO II produkt- och kemikalietankfartyg från Avic Dingheng Shipbuilding Ltd i Kina. Fartygen ska ingå i Gothia Tanker Alliance-flottan. Furetank Chartering, som är ansvarig för intermediate-segmentet i Gothia Tanker Alliance, kommer att sköta kommersiellt management för nybyggena.

Ny design

I fartygens design ligger fokus på energieffektivitet, hållbarhet, nya regelverk och kundernas behov, uppger beställaren. De fyra fartygen förväntas bli levererade under perioden april 2019 till januari 2020.

Nybyggena blir något större än den serie på sammanlagt sex tankfartyg på 16.300 dwt som Furetank, Thun Tankers och Älvtank tidigare har beställt från Avic för att sysselsättas inom Gothia Tanker Alliance. De är också av en helt ny design, berättar Joakim Lund, Chief Commercial Officer på Thun Tankers.

– Det är en egen design, där man har använt Thuns erfarenhet av att tidigare bygga tankfartyg både i segmenten intermediate och small. Vi har jobbat nära varvet för att utveckla den här designen, säger han till Sjöfartstidningen.

Miljöanpassade

Fartygen är tänkta att använda konventionellt bränsle, marin gasolja (MGO).

– Vi har en bred marknad med kunder som har olika behov. Gothia Tanker Alliance kommer även att få sex fartyg med LNG-drift för intermediate-segmentet i tillägg till de beställningar som vi nu har gjort. Vi breddar nu vårt erbjudande till kunder med behov av moderna, energieffektiva fartyg som använder konventionellt bränsle. Vi har ju olika geografiska tradingområden.

Joakim Lund understryker att rederiet har arbetat mycket med att miljöanpassa fartygen.

– Det är en väldigt miljöanpassad fartygstyp. Vi har jobbat mycket med energieffektivitet och hela designen är väldigt genomtänkt. Dessa fartyg blir outstanding vad gäller energieffektivitet, med det blir det en mindre miljöpåverkan.

11 i order

Nybyggena får en tankvolym på 21.000 kubikmeter och byggs till isklass 1C. De blir 149,8 meter långa, 22,8 meter breda och får ett djupgående på 8,5 meter.

Förutom ett fartyg i den tidigare nämnda serien på sex 16,300 dwt tankfartyg med LNG-drift från Avic har Thun från tidigare fyra 8.000 dwt kusttankfartyg i order vid varvet Ferus Smit i Nederländerna. Samma varv kommer även att leverera två isförstärkta torrlastfartyg för leverans senare i år.