Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Ekonomi | Tank

Team Tankers köper Laurin Shipping

Team Tankers har förvärvat Laurin Shipping AB och bildar en av världens största företagsgrupper inom kem-och petroleumfrakter.

Bermuda-baserade Team Tankers International Ltd. förvärvar göteborgsbaserade Laurin Shipping AB, och dess organisationer under varumärket Laurine Maritime. Team Tankers köper också Isle of Man-baserade Anglo-Atlantic Steamship Co. Ltd.

De tre företagen kommer slås samman till ett större med fokus på transporter av kemikalier och rena petroleumprodukter på längre distanser.

Viktigt steg framåt

– För oss är detta ett viktigt steg framåt. Vi ser fram emot att slå samman företagen och få mer muskler både finansiellt, kommersiellt och operationellt, säger Mikael Laurin, CEO på Laurin Maritime, till Sjöfartstidningen.

Förvärvet innebär att varumärket Laurin Maritime försvinner och det nya bolaget kommer agera under varumärket Team Tankers. Företaget kommer ha huvudkontor i Westport, Connecticut, USA. Flottan kommer drivas från sju kontor i Göteborg, Houston, Westport, Köpenhamn, Marbella, Singapore och Manilla.

”En god matchning”

– Målet med sammanslagningen är att delarna ska bilda en större och starkare helhet och det finns många synergieffekter att ta del av. Vi ser Team Tankers som en god matchning då vi redan i dag liknar varandra i vissa delar. Till exempel har vi systerfartyg från samma varv i Kroatien, säger Mikael Laurin.

Enligt honom kommer Laurin Maritime bidra med operationell, kommersiell, och teknisk expertis i det nya företaget. För egen del kommer Mikael Laurin sluta arbeta i verksamheten och i stället är syftet att han ska väljas in i Team Tankers styrelse.

Affären värd över 200 miljoner dollar

Enligt ett pressmedelande från Team Tankers uppgår värdet på de båda affärerna till USD 206 miljoner.

– Vi har kommunicerat om behovet av konsolidering inom kemtankindustrin och som ett första steg mot fortsatt konsolidering är vi glada att kunna tillkännage sammanslagningen med Laurin Shipping och Anglo-Atlantic, säger Team Tankers CEO Hans Feringa, i ett pressmeddelande, och fortsätter:

– Team Tankers kommer dra stor nytta av Laurin Shippins djupa relationer och långa erfarenhet.

Växer till över 50 fartyg

Laurin Shipping är baserat i Göteborg och opererar 15 fartyg med IMO I- och II-klass via kontor i Göteborg, Houston, Singapore och Manilla. Team Tankers International Ltd. är baserat på Bermuda och har en flotta på drygt 40 fartyg. Företaget är en av de största ägarna och operatörerna av kemikalietankers i världen. Anglo-Atlantic Steamship Co. Ltd., baserat på Isle of Man, äger och chartrar 16 MR-tankers med IMO II- och III-klass.