Fem nybyggen till Laurin Maritime

Laurin tar genom sitt bolag Anglo-Atlantic Steamship Company över tre nybyggen från Eitzen Chemical. De tre nybyggena på Trogir Shipyard i Kroatien är systerfartyg till två nybyggen som Anglo-Atlantic skrev kontrakt på i oktober 2008. Fartygen får IMO klass II och blir på 46.200 dwt. Leveranserna beräknas börja i september 2009.Laurin Maritime kommer att ha management av fartygen.