Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Tanker för LNG-distribution i Skandinavien döpt

Nu är LNG-tankern Coral Energy döpt av den holländska prinsessan Maxima. Fartyget ägs av Anthony Veder och sätts i januari in på en långtidscharter för norska Skandgass. Coral Energy kommer att distribuera LNG från Skandgass anläggning i Risavika till bolagets terminaler i Norge och Sverige. Fartyget drivs av ett dual fuelmaskineri.