Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Rigatrafiken går bra inom Tallink

Isabelle har bidragit till att Tallinks linje Stockholm–Riga uppvisar sitt bästa tredje kvartal någonsin.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]redje kvartal någonsin.

Det ekonomiska resultatet för två av Tallinks linjer på Sverige har försämrats under det viktiga tredje kvartalet. På linjerna mellan Sverige och Finland har resultatet försämrats med närmare 16 procent och Sverige–Estland med 22 procent.

Däremot noterar linjen Stockholm–Riga en kraftig resultatförbättring, 58 procent. Trafiken på Riga uppvisar ekonomiskt sitt bästa tredje kvartal någonsin tack vare introduktionen av den inköpta färjan Isabelle i våras.

Minskad omsättning

AS Tallink Grupp redovisar en omsättning på EUR 718 miljoner för de tre första kvartalen 2013 – en minskning med 4 procent jämfört med motsvarande period 2012. Vinsten före skatt uppgick till 44,7 miljoner, en nedgång med 12 procent. Nettovinsten för perioden uppgick till EUR 35,8 miljoner mot EUR 50,6 miljoner året innan. 

Koncernen uppger att verksamheten påverkades av den allmänt svaga ekonomin i regionen. Speciellt den fortsatta nedgången i Finlands ekonomi återspeglas i ombordförsäljningen. Generellt ökar biljettintäkterna, men på grund av den kärva ekonomin spenderar passagerarna mindre i restauranger och butiker ombord.

Sverigetrafiken förlorar volym

Tallink transporterade sammanlagt 6,97 miljoner passagerare, närmare 223.000 lastenheter och närmare 872.000 passagerarfordon på sina fartyg under årets första nio månader. Antalet passagerare minskade med 2,3 procent, medan lasten ökade med 4,4 procent och passagerarnas fordon marginellt med 0,1 procent.

Antalet passagerare har ökat med 1,6 procent på linjen Helsingfors–Tallinn och med 3,9 procent på Stockholm–Riga. De övriga linjerna på Sverige har gått tillbaka, Finlandstrafiken med 9,6 procent och Estlandstrafiken med 1,6 procent.

Däremot har antalet lastenheter ökat på samtliga linjer, i synnerhet på Sverige–Estland med närmare 15 procent.

Uppgradering 

Koncernen har beslutat att utföra en omfattande uppgradering av Silja Serenade och Silja Symphony på linjen Stockholm–Helsingfors under 2014. Sammanlagt planerar man att investera EUR 20 miljoner i fartygen.

Koncernledningen uppges inte vara nöjd med det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2013. Bland annat på grund av den ökade konkurrensen på traden Sverige–Finland räknar man med att resultatet för 2013 inte kommer att nå upp till samma nivå som för 2012. Därför uppger ledningen att man kommer att utveckla produkter för att generera ökad intjäning samtidigt som man genomför nedskärning av kostnader inom vissa områden för att anpassa sig till den ändrade ekonomiska omgivningen.

 

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]