Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Viking Grace påverkar resultatet

Viking Grace påverkar Viking Lines första kvartal både positivt och negativt. Nybygget har förbättrat de passagerarrelaterade intäkterna, men samtidigt tyngs resultatet av uppstartskostnader.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]t av uppstartskostnader.

Under årets första tre månader omsatte Viking Line EUR 115,0 miljoner, vilket är 13,6 procent mer än under motsvarande kvartal i fjol. Rörelseresultatet visar EUR 18,9 miljoner minus och koncernens resultat före skatt är likaså negativt – under första kvartalet i år EUR -20,7 miljoner jämfört med -19,9 miljoner i fjol.

Viking Lines passagerarrelaterade intäkter ökade under första kvartalet 2013 med 15,5 procent till EUR 105,2 miljoner. Fraktintäkterna minskade däremot med 4,1 procent till EUR 9,1 miljoner. Koncernens driftskostnader ökade med 11,2 procent till EUR 102,1 miljoner. Viking Graces trafikstart är huvudorsaken till de förbättrade passagerarrelaterade intäkterna. Samtidigt tyngdes resultatet ner av Viking Graces uppstartskostnader.

Viking Grace innebär en total anskaffningsutgift om EUR 224,4 miljoner. Under första kvartalet 2013 uppgick investeringen i Viking Grace till EUR 162,7 miljoner, medan övriga investeringar i koncernen uppgick till EUR 3,0 miljoner. För finansieringen av Viking Grace har Viking Line Abp lyft ett lån om EUR 179,0 miljoner. Den 31 mars 2013 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till EUR 237,2 miljoner.

Tar marknadsandelar

Antalet passagerare på Viking Lines fartyg ökade under kvartalet med 7,6 procent till 1,35 miljoner. Inte helt oväntat har Viking Line förstärkt sin marknadsandelen på linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm med 11,0 procentenheter till 58,4 procent. Även på andra linjer har Viking Line tagit en större del av marknaden. På linjen Helsingfors–Mariehamn–Stockholm har andelen ökat med 1,0 procentenheter till 46,6 procent och i kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn med 5,7 procentenheter till 54,0 procent. Däremot har Viking Line förlorat 1,2 procentenheter på linjen Helsingfors–Tallinn och svarar där för 23,5 procent av marknaden. I kortruttstrafiken på Ålands hav minskade marknadsandelen med 14,5 procentenheter till 30,8 procent på grund av färre turer. Inom hela sitt trafikområdet har Viking Line en total marknadsandel om 35,1 procent – en ökning med 1,6 procentenhet.

Viking Lines fraktvolymer uppgick till 28.747, en minskning med 9,1 procent. Viking Lines marknadsandel på fraktsidan är 21,1 procent jämfört med 21,8 procent motsvarande period i fjol.

Fortsatt tuff marknad

Den svenska kronan är fortsättningsvis stark, vilket i grunden är positivt för koncernen.

Konkurrensen inom trafikområdet uppges vara hård med fortsatt svår prispress. Volym- och prisutvecklingen under återstoden av verksamhetsåret kommer att vara avgörande för koncernens helårsresultat. Utan att inkludera försäljningsvinster bedömer styrelsen att rörelseresultatet för 2013 kommer att förbättras jämfört med 2012. Därtill kommer försäljningsvinsten för Isabella med EUR 23 miljoner. Isabella såldes till Hansalink Limited den 22 april 2013 för cirka EUR 30 miljoner som ett led i finansieringen av Viking Grace.

 

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]