Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Viking Grace-effekt i Viking Lines resultat

Även om försäljningsvinsten från Isabella exkluderas uppvisar Viking Line ett betydligt starkare resultat än året innan, till stor del tack vare Viking Grace.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] tack vare Viking Grace.

Viking Line ökade sin omsättning med 6,4 procent under 2013 till EUR 549,4 miljoner. Rörelseresultatet uppgick till EUR 34,7 miljoner och resultat före skatter uppgick EUR 27,7 miljoner. I resultatet ingår en realisationsvinst om EUR 22,8 miljoner från försäljningen av Isabella till Hansalink Limited för EUR 30 miljoner. Koncernens resultat före skatter, exklusive Isabellas försäljningsvinst, uppgick till EUR 4,9 miljoner, jämfört med EUR 1,6 miljoner året innan.

Å andra sidan påverkades resultatet negativt av en oförutsedd dockning av Gabriella, vilken innebar ett 23 dagars trafikuppehåll under försommaren 2013, samt Amorellas bottenkänning i december. Koncernens driftskostnader ökade med 6,4 procent till EUR 387,6 miljoner.

Utdelning i år

Koncernens totala investeringar uppgick till EUR 172,3 miljoner, varav EUR 164,0 miljoner gäller Viking Grace. Senaste årsskifte uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till EUR 221,2 miljoner.

Enligt balansräkningen uppgår det fria egna kapitalet till EUR 68,8 miljoner. Utdelningen till aktieägarna blir sammanlagt EUR 5,4 miljoner, fördelat på EUR 0,50 per aktie. År 2012 gavs ingen utdelning. Enligt styrelsen är årets utdelning ”försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning, finansiering och risker ställer på storleken av det egna kapitalet”.

Mer intäkter 

De passagerarrelaterade intäkterna ökade med 6,5 procent till EUR 508,8 miljoner och fraktintäkterna med 6,6 procent till EUR 36,5 miljoner. Försäljningsbidraget ökade med 8,8 procent till EUR 398,8 miljoner. Viking Line uppger att den positiva utvecklingen hänför sig i första hand till Viking Grace på linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm. Fartyget ersatte Isabella i mitten av januari 2013.

Växer på Åbolinjen 

Antalet passagerare på Viking Lines fartyg ökade under 2013 med närmare tre procent till 6.533.650. Antalet fraktenheter uppgick till 119.704 fraktenheter, vilket var en ökning om drygt två procent jämfört med 2012.

Viking Line har under året ökat sin marknadsandel på linjen Stockholm–Mariehamn/Långnäs–Åbo med 7,3 procentenheter till 57,3 procent. På linjen Stockholm–Mariehamn–Helsingfors ökade marknadsandelen med 0,4 procentenheter till 46,1 procent. På övriga linjer förlorade Viking Line marknadsandelar: i kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn minskade den med 0,5 procentenheter till 51,3 procent, på Helsingfors–Tallinn med 0,6 procentenheter till 23,7 procent och i kortruttstrafiken över Ålands hav med 3,1 procentenheter till 42,0 procent.

 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]