Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Folk/företag | Hamn/Logistik | Tank

Stor investering i Göteborgs energihamn

Preem bygger om raffinaderiet i Göteborgs hamn för 300 miljoner – ökade fartygstransporter väntas.

Sedan några år tillbaka gör Preem en diesel baserad på tallolja, en restprodukt från skogsindustrin, som skeppas från Piteå till raffinaderiet i Energihamnen, Göteborgs hamn. I Göteborg processas talloljan tillsammans med fossil diesel i Preems raffinaderi och får samma egenskaper som en vanlig standarddiesel.

Nu satsar Preem 300 miljoner kronor på anläggningen i Göteborg för att öka produktionen av vad man kallar för ”grön diesel.” Utbyggnaden av Preems raffinaderi beräknas vara klar hösten 2015 och dagens produktion på 400.000 ton talloljediesel per år kommer att kunna fördubblas.

Talloljedieseln skeppas med fartyg runt Sverige, förutom till Västsverige då transporterna sker med lastbil. Den ökade produktionen kommer förmodligen att innebära fler skeppningar från Piteå till Göteborg av tallolja.