Göteborgs hamn inviger 110-miljoners investering

Göteborgs hamn har investerat över 100 miljoner för att förnya och effektivisera kajlägena 510 och 511 i oljehamnen Skarvikshamnen.– Totalt har vi investerat ungefär 110 miljoner i olika projekt som vi inviger nu, säger Jill Söderwall, chef för olja och energi på Göteborgs hamn.Piren med de två kajlägena är en av de större kundoberoende oljekajerna i hamnen och den gamla utrustningen från 1960-talet har nu bytts ut mot modern effektiv och säkrare utrustning. Grövre rördimensioner och fler rörledningar ut på kajen ska halvera liggetiderna för vissa fartyg.– Vi är en hamn i förändring, basvolymerna till raffinaderierna fortsätter att vara viktiga men transitvolymerna ökar i betydelse. Vi ska finnas här för våra kunder i hamnen och det ska finnas plats för fartygen. För att öka tillgängligheten var vi tvungna vi få ner liggetiderna på 510 och 511, säger Jill Söderwall.