Sligkajen i Gävle hamn.

Fotograf: Gävle Hamn AB

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Stöd från Klimatklivet till Gävle Hamn

Gävle Hamn AB får stöd från Naturvårdsverket genom Klimatklivet för anslutning av fartyg till det landbaserade elnätet vid en av sina kajer.
Stödet beviljas för att anlägga en anslutning till landström på Sligkajen. Anläggningen ska vara klar att tas i bruk sommaren 2022.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]tyg till det landbaserade elnätet vid en av sina kajer.”} /–>

Stödet beviljas för att anlägga en anslutning till landström på Sligkajen. Anläggningen ska vara klar att tas i bruk sommaren 2022.

I samarbete med Boliden

Projektet genomförs i samarbete med Boliden, som nyttjar terminalen för mellanlagring och transport av slig från gruvan i Garpenberg. Investeringen uppges kraftigt minska utsläppen för de fartyg som ligger förtöjda vid kajen.

– Omställningen av godstransporter är en utmaning med långa logistikkedjor och många aktörer. Det krävs samverkan för att vi ska klara klimatmålen. Boliden har ett stort engagemang i gröna transporter och det känns jätteroligt att få samarbeta kring omställning av ett helt flöde, säger Linda Astner, hållbarhetschef i Gävle Hamn, i ett pressmeddelande.

Beror på anlöpsfrekvens

Förutsättningarna för att elansluta fartyg vid kaj beror på frekvensen av återkommande anlöp av samma fartyg, liggetiden, osäkerheter i internationella standarder samt kostnaden för att bygga om fartyg och kajer, uppger Gävle Hamn AB. Enligt pressmeddelandet har detta medfört att det hittills främst varit hamnar med färje-, kryssnings- och roro-trafik som haft möjlighet att erbjuda elanslutning och där intresse för att ta emot landström funnits från rederiernas sida.

– Vi har länge följt den internationella utvecklingen för de segment vi har i Gävle, vilket är container-, bulk-, projektlaster och tankfartyg. Boliden har ett godsflöde via Gävle hamn med drygt 60 fartygsanlöp per år. Det känns väldigt roligt att nu kunna erbjuda fartygen vid den terminalen elanslutning, säger Niklas Hermansson, trafikchef i Gävle Hamn.

Energioptimerat Hamnkluster

Gävle hamn arbetar genom sitt program Energioptimerat Hamnkluster 2030 tillsammans med andra aktörer för att uppnå målen för Parisavtalet. Hamnen uppger i ett pressmeddelande att den strävar efter att sänka trösklarna för att godshantering och transporter via hamnen ska kunna nyttja förnyelsebara bränslen och fossilfri el.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]